fbpx

PreSENTIA – Генетски панели за наследни видови на рак на дојка, матка и јајници.

“Presentia” – Генетски панели за детекција на мутации кои предизвикуваат наследни видови рак на дојка, јајници и рак на матка. Тестотвите претставуваат револуционерно решение за предвидување ризик од рак како и помагаат на оние пациенти кои веќе се дијагностицирани со болеста, да ја дознаат причината за појава на ваквата состојба.

ШТО Е КАНЦЕР?

Канцерот претставува брз и неконтролиран развој на абнормални клетки. Канцерот претставува втора глобална причина за смрт, одговорен за смртта кај 1 од 6 лица на светско ниво. Светската здравствена организација (СЗО) препорачува дека смртноста од канцер може значително да се намали со рана детекција и со соодветно клиничко управување со случаите на канцер.

КАКО СЕ РАЗВИВА КАНЦЕРОТ?

Kанцерот се развива во случај кога гените кои имаат суштинска улога во чувањето на здравјето на нашето тело мутираат.

Спорадични: Мутации во гените што предизвикуваат акумулација на канцерот поради ризичните фактори, како што се хемиските и факторите од животната средина. Ваквите мутации не може да се наследат.

Наследни: Ваквите мутации постојат уште од раѓањето. Тие постојат во семејствата и може да се пренесат од родителите на нивните деца. Таквите мутации не преминуваат секогаш во канцер – но сепак, ги зголемуваат шансите за развој на рак во иднина. Наследените генетски мутации опфаќаат 5- 10% од сите видови канцер.

ШТО ПРЕТСТАВУВААТ „НАСЛЕДНИТЕ СИНДРОМИ НА КАНЦЕР“?

Наследните синдроми на канцер исто така се познати и како предиспозициски синдроми за канцер поради тоа што лицата со овие синдроми имаат зголемен ризик од развој на конкретни видови канцер во иднина.

Ваквите состојби се појавуваат кога гените што имаат суштинска улога во чувањето на здравјето на нашето тело мутираат, а тоа предизвикува голем број симптоми и потенцијално влијае врз квалитетот на животот. Тие се пренесуваат од една генерација на следната.

Доколку во семејната историја имате канцер и сакате да знаете колкав е вашиот ризик, PreSENTIA може да помогне. Преку идентификување на мутираните гени што би можеле да предизвикаат синдроми на наследен рак, PreSENTIA може да даде информации што би биле корисни во рамките на клиничкото справување со состојбата. Доколку ви е дијагностициран канцер и ги имате горенаведените карактеристики, можно е да имате синдром на наследен канцер. Преку негово идентификување, може да се утврди како и зошто се појавил канцерот.

Зошто PreSENTIA?

 • Се врши процена на клинички важните генетски мутации
 • Кратко време на обработка на биолошкиот материјал
 • Безбеден и лесен тест
 • Благодарејќи на тоа што се фокусира само на тестираните  генетски промени, PreSENTIA е точен и прецизен.

Панелите PreSENTIA се користат за тестирање многубројни генетски промени што се одговорни за предизвикување наследни канцери. Доколку пациентите сакаат да дознаат повеќе за нивниот ризик за развивање канцер или ако веќе пациентот бил дијагностициран канцер и сака да знае дали канцерот е наследен, PreSENTIA може да помогне.

PreSENTIA може потенцијално да ги идентификува генетските промени што би предизвикале канцер. Тоа има голем број придобивки во однос на планирањето, прогнозата и носењето подобри одлуки за третманот на болеста:

 • Насочено следење на канцерот – препорачани тестови за скрининг во клучни временски интервали со цел рана детекција на канцерот, кога третманот е далеку поделотворен
 • Спречување на канцерот со преземање профилактички мерки
 • Добивање корисни информации за членовите од семејството што би можеле да ја носат истата генетска мутација
 • Подобрена класификација на болеста со цел подобро клиничко справување со болеста
 • Медикаментозна терапија (хемопревенција), каде што е можно

PreSENTIA Панел 1: РАК НА ДОЈКА, МАТКА И ЈАЈНИЦИ

PreSENTIA панелот за рак на дојка/гинеколошки видови рак врши тестирање на многубројни мутации на гените кои во иднина би можеле да предизвикаат рак на дојка, јајници или на матка. Со рана детекција на овие мутации PreSENTIA им помага на пациентите да донесат подобри и по информирани одлуки во врска со своето здравје.

За кого е овој тест?

 • Пациенти кои имаат неколку членови на семејството болни од рак
 • Членови на семејството со ран почеток на рак
 • Членови на семејството со ретки видови на рак
 • Член на семејството со повеќе видови на рак
 • Член на семејството на кој му е дијагностицирана  мутација поврзана со рак на јајници, матка или гради
 • Лична историја на претходни малигни заболувања

Цена: 29.500 денари.

Издавање резултати: 2 – 4 СЕДМИЦИ

ПОТРЕБЕН ПРИМЕРОК: БУКАЛЕН БРИС (брис од уста).

PreSENTIA Панел 2: РАК НА ДОЈКА (BRKA1 & BRCA2 МУТАЦИИ)

Наследен генетски панел кој врши детекција на BRCA1/BRCA2 мутациите кои можат да предизвикаат рак на дојка и јајници. Со рана детекција на овие мутации PreSENTIA им помага на пациентите да донесат подобри и поинформирани одлуки во врска со своето здравје.

За кого е овој тест?

 • Неколку членови на семејството заболени од рак на истата страна од семејството
 • Повеќекратни видови на рак кај ист член на семејството
 • Членови на семејството со ран почеток на рак
 • Членови на семејството со ретки видови на рак
 • Член на семејството на кој му е дијагностицирана герминативна мутација поврзана со подложност на рак
 • Историја на претходни малигни тумори

Цена: 24.900 денари.

Издавање резултати: 2 – 4 СЕДМИЦИ

ПОТРЕБЕН ПРИМЕРОК: БУКАЛЕН БРИС (брис од уста).

ДАЛИ Е ПОТРЕБЕН ЗАКАЖАН ТЕРМИН?

За да се изработи тестот не е потребен закажан термин. Можете да нé посетите во рамките на работното време на нашите лаборатории.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА?

Ако имате дополнителни прашања во врска со тестот, обратете се кај вашиот лекар или исконтактирајте нé на lab@avicenalab.com.mk или преку нашиот контакт центар: 02 3179 001.

Погледнете ја брошурата PreSENTIA на следниот линк.