Prenotoni termin

Testet për COVID-19 punohen vetëm në laboratorët të cekur më poshtë:

- Lagja Taftalixhe në Shkup (lokacioni 1), çdo ditë pune dhe të shtunë nga ora 07.00 deri 19.00

- Tetovë (lokacioni 3), nga dita e hënë deri ditën e premte nga ora 08.00 - 14.00, të shtunë nga ora 08.00-13.00.

 
ТEST PËR  COVID-19  VETËM ME PRENOTIM NË: 
 

📞 071/278-529 

📞 078/218-731 

📞 071/269-623 

📞 072/319-850 

 

 

Gjatë vizitës së laboratorit për testim të COVID-19, në mënyrë të obligueshme duhet të plotësohet “Pyetësori për pacientët për testim të COVID-19" me të gjitha të dhënat e kërkuara. Pyetësorin mund ta shkarkoni me klikim në link-et në vijim:

 

PYETËSOR PËR PACIENTË PËR TESTIM TË COVID-19 (në gjuhën maqedonase)

PYETËSOR PËR PACIENTË PËR TESTIM TË COVID-19 (në gjuhën angleze)

 

Personat me COVID-19 mund t’i bëjnë të gjitha analizat e domosdoshme laboratorike gjatë mjekimit, në pjesën për COVID-19, me prenotimin paraprak në numrat e paraqitur të telefonit.