fbpx

HPV (Human papillomavirus) – skrining dhe gjenotipizim të 19 llojeve me rrezik të lartë dhe 9 lloje me rrezik të ulët Real time PCR

HPV (Human papillomavirus) – skrining dhe gjenotipizim të 19 llojeve me rrezik të lartë dhe 9 lloje me rrezik të ulët Real time PCR

цена 3100