fbpx

Molekular test për detektimin e SARS-CoV-2 (për një pacient)

Molekular test për detektimin e SARS-CoV-2 (për një pacient)

цена 2000