fbpx

PAKETË Bris (vaginë+cerviks) bakterologjike + bris për Chl. trachomatis + Mycoplasma /Ureaplasma (NUM+ID+AB)

PAKETË Bris (vaginë+cerviks) bakterologjike + bris për Chl. trachomatis + Mycoplasma /Ureaplasma (NUM+ID+AB)

цена 2700