fbpx

PAKETË brise Uretrale: Bris bakteriologjik me AB Bris për Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB) Bris për Chlamydia Trachomatis Spermokulturë me AB Urinokulturë me AB

PAKETË brise Uretrale: Bris bakteriologjik me AB Bris për Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB) Bris për Chlamydia Trachomatis Spermokulturë me AB Urinokulturë me AB

цена 3600