fbpx

PAKETË urologjike 2: Bris nga uretra për Mycoplasma/ Ureaplasma (NUM+ID+AB) Bris nga uretra për Chlamydia Тrachomatis Urinokulturë me АB

PAKETË urologjike 2: Bris nga uretra për Mycoplasma/ Ureaplasma (NUM+ID+AB) Bris nga uretra për Chlamydia Тrachomatis Urinokulturë me АB

цена 2040