fbpx

Panel gjenetik për trombozë Test Real-Time PCR për detektim të njëkohshsëm të 12 polimorfizmave të gjeneve për FACTOR V, FACTOR II dhe MTHFR

Panel gjenetik për trombozë Test Real-Time PCR për detektim të njëkohshsëm të 12 polimorfizmave të gjeneve për FACTOR V, FACTOR II dhe MTHFR

цена 2900