fbpx

PANEL PËR SHKAKTARË GASTROINTESTINALË VIRUSESH: Norovirus G II, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus

PANEL PËR SHKAKTARË GASTROINTESTINALË VIRUSESH: Norovirus G II, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus

цена 2200