fbpx

COVID-19 APO GRIP? BËNI DALLIMIN ME NJË TEST

Në Laboratorin Avicena është i disponueshëm test molekular PCR që njëkohësisht detekton COVID-19 dhe gripin e sezonit.

Në Laboratorin Avicena është i disponueshëm test molekular shumë specifik rReal-Time PCR për detektim të njëkohshëm, identifikim dhe diferencim ndërmjet koronavirusit të ri SARS-CoV-2 dhe gripit e sezonit.

Në periudhën e dimrit, kur janë të shpeshta edhe ftohjet e sezonit dhe gripi, në periudhën e pandemisë me COVID-19, shumë njerëz mundohen që ta gjejnë përgjigjen e pyetjes – cilat janë simptomat kyçe nëpërmjet të cilave mund të kryhet dallimi ndërmjet këtyre sëmundjeve?

COVID-19, gripi dhe ftohjet ndajnë një numër të madh të karakteristikave dhe spektër të gjerë të simptomave të ngjashme apo të njëjta që e vështirësojnë diferencimin e fillimit të sëmundjes.

Për një trajtim të përshtatshëm të çdo sëmundjeje respiratore, gjithmonë është shumë e rëndësishme që të dihet shkaktari i vërtetë të sëmundjes me qëllim që të veprohet në kohë dhe drejtuar ndaj shkaktarit përkatës.

Ekzistojnë shumë simptoma të ndryshme që shfaqen tek personat me COVID-19. Shumë prej tyre, të njëjta ose të ngjashme shfaqen edhe gjatë ftohjeve dhe gripit të sezonit dhe më rrallë edhe gjatë alergjive. Simptomat më të shpeshta që janë karakteristike për virusin SARS-CoV-2 dhe virusit të grupit А dhe B (Influenza A / Influenza B) janë: temperaturë e lartë trupore / ethe, kollë, mungesë të frymëmarrjes / frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në grykë, hundë të zënë, dhimbje të muskujve, dhimbje koke dhe tek disa njerëz shfaqen diarre dhe të vjella.

Dallim kryesor në simptomat paraqet humbja e shijes dhe nuhatjes, i raportuar tek një përqindje e caktuar e njerëzve të infektuar me SARS-CoV-2, respektivisht pacientët tek të cilët është vërtetuar COVID-19. Sigurisht, dallimi ekziston edhe në periudhën e inkubacionit të viruseve, respektivisht, koha kur do të shfaqen simptomat nga kontakti i rrezikshëm, intensiteti i tyre dhe kohëzgjatja.

Megjithatë, për shkak të ngjashmërisë së simptomave të këtyre infeksioneve, është shumë e vështirë që të bëhet dallimi, prandaj vegla më e saktë e diagnostikimit paraqesin testet laboratorike, në konsultim me mjekun.

Me këtë test PCR pacientët do të kenë mundësi që me detektimin e hershëm ta përcaktojnë shkaktarin e sëmundjes respiratore (SARS-CoV-2, virus të gripit А dhe B dhe virus respirator sincicial) dhe sipas rezultateve të fituara të fitojnë terapinë përkatëse që do t’i ndihmojë që të përballen në mënyrë më të mirë dhe më të shpejtë me infeksionin.

Testi i kombinuar molekular rReal-Time PCR për detektimin e COVID-19 dhe gripit të sezonit është i disponueshëm në Laboratorin Avicena në Shkup, në lagjen Taftalixhe, pa prenotim të terminit.