fbpx

D-R BRANKO JAGLIKOVSKI U PËRGJIGJET PYETJEVE MË TË SHPESHTA PËR TESTET SKRINING, PSA DHE ANALIZAVE TË TJERA LABORATORIKE PËR NDJEKJEN E SHËNDETIT TË MASHKULLIT

Në muajin nëntor të përkushtuar ndaj shëndetit të mashkullit, në të gjithë botën zbatohet lëvizja “Movember“ – që ka për qëllim ndërgjegjësimin tek popullata mashkullore për shëndetin e tyre dhe parandalimin e sëmundjeve të caktuara, siç janë kanceri i prostatës, kanceri i testikujve e të tjera.

Laboratori Avicena është institucion që ka tendencën ndaj avancimit të shëndetit dhe i mbështet gjithmonë eventet të këtij lloji. Për këtë qëllim, dr. Branko Jaglikovski, specialist për biokimi mjekësore nga Laboratori Avicena do t’ju përgjigjet pyetjeve më të shpeshta të lidhura me rëndësinë e analizave laboratorike në interes të shëndetit të mashkullit.

Çfarë është skriningu dhe pse janë të rëndësishme kontrollet e rëndësishme të gjakut?

Skriningu nënkupton aplikim të testeve laboratorike për detektim të hershëm të sëmundjeve, në momentet kur nuk janë të pranishme simptomat e sëmundjes.

Rëndësia për kontrolle të rregullta të gjakut duhet të kuptohet seriozisht dhe të vendoset në majë të listës së prioriteteve. Vetëm në atë mënyrë së bashku me ekzaminimin mjekësor mund të fitohet një pamje e qartë e shëndetit.

 Detektimi i hershëm i problemeve potenciale shëndetësore mundëson zgjidhje më të lehtë, më të shpejtë dhe më efikase të problemit, dhe në disa raste edhe shpëtim të jetës.

Cilat ekzaminime/analiza të obligueshme duhet t’i kryejë çdo burrë?

Nevoja e analizave laboratorike dhe dinamika/frekuenca e tyre varet nga më shumë faktorë si gjendja shëndetësor momentale, mosha, historia mjekësore e pacientit etj. Në pajtueshmëri me atë ndryshon edhe lloji i analizave që duhet të kryhen.

Analizat rutinë të gjakut dhe analizat e urinës janë vegla diagnostikuese themelore për pamje të shpejtë dhe të qartë të shëndetit mendor dhe rekomandohet që të kryhen të paktën 2 herë në vit. Devijimet patologjike të vlerave referente indikojnë kontrolle më të shpeshta dhe imponojnë nevojë për analiza shtesë.

Sëmundjet e sistemit kardiovaskular mbeten ende shkaku kryesor i vdekshmërisë, si në të gjithë botën, ashtu edhe tek ne. Hulumtimet tregojnë se tek meshkujt, ndryshe nga gratë, këto lloje sëmundjesh fillojnë më herët, dhe kur bëhet fjalë për ekzaminime parandaluese, numrat tregojnë se gratë 33% më pak mundësi që ta vizitojnë mjekun e tyre, ndryshe nga meshkujt.

Në Laboratorin Avicena janë të disponueshme të gjithë markerat për skrining të hershëm, përcaktimin e rrezikut për sëmundje kardiovaskulare ose ndjekje të terapisë tashmë të filluar. Përveç statusit rutinë të lipideve në gjak, me kontrollin e kolesterolit “të mirë” dhe “të keq”, ekzistojnë dhe markera që tregojnë statusin e yndyrave që nuk varet nga të ushqyerit dhe është i lidhur me predispozitat gjenetike të organizmit, si edhe markera që mund të parashikojnë zhvillim të ardhshëm të sëmundjeve kardiovaskulare, në kombinim me ekzaminimin klinik nga mjeku.

Sëmundjet malinje janë shkaku i dytë i vdekshmërisë në të gjithë botën, dhe kanceri i prostatës është një nga sëmundjet më të shpeshta malinje tek meshkujt. Duke filluar nga sot në Laboratorin Avicena është e disponueshme zbritje e analizës PSA gjatë të gjithë muajit nëntor. Rekomandimet janë se çdo burrë mbi 50 vjeç, duhet të kryejë skrining me ekzaminim dhe përcaktim të PSA në gjak. Ky kufi zvogëlohet në 45 ose në 40 vjeç nëse pacientët kanë rrezik të lartë, si për shembull nëse sëmundjen e ka ndonjë anëtar i afërt i familjes.

Në Laboratorin Avicena ekzistojnë teste laboratorike bashkëkohore, që në komplet me ekzaminimin klinik, mundësojnë skrining të hershëm të kancerit të prostatës, si edhe markera të tjerë tumoralë, që u shërbejnë mjekëve për vlerësim të gjendjes tek grupe të caktuara të pacientëve.

Sëmundjet seksualisht të transmetueshme janë grup i madh i sëmundjeve që i përfshijnë edhe meshkujt edhe gratë dhe është shumë e rëndësishme të njëjtat të jenë të mirënjohura dhe të zbuluara në kohë, që të mos kenë pasoja më serioze dhe për riprodhimin dhe për shëndetin e përgjithshëm të çdo individi.

Në Laboratorin Avicena kryhen teste shumë sensitive për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, të llojeve të ndryshme, mostra, për detektimin e shkaktarëve të ndryshëm të sëmundjeve, tek pacientët me dhe pa simptoma të ndonjë sëmundjeje: klamidia, gonorreja, herpes gjenital, sifilis, lytha gjenitale – HPV, HIV-sida dhe shumë të tjera

Rezultati laboratorik i saktë dhe preciz ka rol vital në skriningun e sëmundjeve të ndryshme, në diagnozën e saktë, në vlerësimin e rrezikut, monitorimin e terapisë, parashikimin dhe shumë aspekte të tjera kur është e nevojshme marrja e vendimeve dhe zgjidhjeve të rëndësishme mjekësore

Për çdo pyetje dhe informacione plotësuese, na kontaktoni në numrin 02 3179 001 ose vizitoni laboratorët tanë.