fbpx

I RI! Test për të përcaktuar predispozitën gjenetike dhe rrezikun e diabetit të tipit 1

DiabeGene – test për përcaktimin e predispozicionit gjenetik dhe rrezikut të diabetit të tipit 1
Diabeti mellitus i tipit 1 është forma më e zakonshme e diabetit tek fëmijët dhe të rriturit.

Është një sëmundje që ndikon në aftësinë e trupit për të kthyer glukozën nga ushqimi në energji. Në shumicën e rasteve, diabeti i tipit 1 zhvillohet herët në jetë dhe shpesh diagnostikohet gjatë fëmijërisë.
Sëmundja fillon kur sistemi imunitar sulmon qelizat që prodhojnë insulinë në pankreas dhe karakterizohet nga shkatërrimi nëntotal (> 80%) ose i plotë i qelizave pankreatike (qelizat beta të ishujve pankreatik të Langerhans), të shkaktuar nga një reaksion autoimun. insuliti limfocitar).Pankreasi nuk prodhon insulinë ose prodhon shumë pak insulinë, prandaj këta pacientë janë të varur nga insulina.

Gjenetika e diabetit mellitus tip 1
Predispozicioni gjenetik luan një rol shumë të rëndësishëm në etiologjinë e diabetit të tipit 1. Me përcaktimin e gjeneve të caktuara (variante të aleleve HLA), është e mundur të përcaktohet se cili është predispozicioni gjenetik dhe sa gjasa ka një person për të zhvilluar diabetin e tipit 1. Ky test mund të jetë i dobishëm një mjet për identifikimin e individëve (fëmijë dhe adoleshentë), të cilët janë në rrezik të zhvillimit të diabetit të tipit 1, për të bërë një plan të mirë për monitorimin e gjendjes së tyre. Gjithashtu, testi jo vetëm që bën shtresimin e rrezikut (të mesëm ose rrezik i lartë), por jep edhe informacion nëse ekziston një kombinim gjenetik që ka rol “mbrojtës” për organizmin ndaj shfaqjes së sëmundjes.

Çmimi i testit: 6850 MKD
E disponueshme pa termin në të gjithë laboratorët e Laboratorit Avicena.
Mostra e kërkuar: gjak
Nxjerrja e rezultateve brenda 1 dite pune.