fbpx

Laboratori Avicena (Taftalixhe) me tre punkte shtesë në hapësirë të hapur për marrjen e mostrave (brisit) për COVID-19

Me qëllim që t’i përgjigjemi kërkesave të klientëve tanë në Laboratorin Avicena në Shkup, lagja Taftalixhe janë hapur tre punkte shtesë në hapësirë të hapur për marrjen e mostrës (brisit) për COVID-19 në kuadër të vetë laboratorit.

Me këto punkte zmadhohet kapaciteti për marrjen e mostrave në laborator, zvogëlohet koha e pritjes, dhe mundësohet që klientët të zgjedhin që ta kryejnë testin në hapësirë të hapur nëpërmjet njërit nga punktet, ose në hapësirat e vetë laboratorit. 

Hapësirat e tjera brenda në laborator mbeten në funksion dhe janë të disponueshme për test molekular PCR dhe për të gjitha analizat e tjera laboratorike që janë të nevojshme për pacientët.

Prenotimi i termit kryhet nëpërmjet linjave të telefonit: 071/278-529, 078/218-731, 071/269-623 dhe 072/319-850