fbpx

Teste të certifikuara INSTAND për COVID-19

Laboratori Avicena u fitua me certifikata INSTAND për testet imunologjike për COVID-19, në kuadër të kontrollit të jashtëm të rregullt.

Programet për kontroll të jashtëm për punën dhe performancat e një laboratori janë të pranuara në të gjithë botën, si vegël e domosdoshme për vlerësim objektiv. Në këtë mënyrë arrihet kontroll plotësues dhe siguri në saktësinë e analizave të përpunuara dhe në rezultatet e dhëna.

Këto certifikata edhe një herë vërtetojnë se testet imunologjike për COVID-19 që punohen në Laboratorin Avicena janë të sakta, precize dhe me cilësi të lartë, të kontrolluara dhe të certifikuara.

Certifikatat mund të shihen në galerinë në vijim.