fbpx

I RI! Testi i rrezikut gjenetik për sëmundjen celiac

Ju informojmë se nga data 18.2.2022 është në dispozicion një test i ri PCR në kohë reale për të përcaktuar predispozicion gjenetik për zhvillimin e sëmundjes celiac (gluten-enteropatia).
Sëmundja celiac është një sëmundje autoimune (e quajtur edhe enteropatia), e cila karakterizohet nga intoleranca ndaj glutenit. Përkufizohet gjithashtu si një sëmundje multifaktoriale me një komponent të fortë gjenetik.
Ndjeshmëria gjenetike ndaj sëmundjes celiac përfshin praninë e heterodimerëve HLA-DQ2 / HLA-DQ8, të cilët luajnë një rol kyç në patogjenezën e sëmundjes, në aktivizimin e përgjigjes imune. Në 90-95% të pacientëve me sëmundje celiake ka shprehje të heterodimerit HLA-DQA1 * 05 / DQB1 * 022.

Një test molekular shumë i ndjeshëm për predispozicion gjenetik ndaj sëmundjes celiac është i disponueshëm në Laboratorin Avicena me anë të analizës së ADN-së të izoluar nga gjaku i një pacienti.
Testi bazohet në teknologjinë RT PCR për identifikimin e shpejtë dhe të saktë të aleleve HLA të klasës II – specifike për sëmundjen celiac.
një test diagnostik që ndihmon në diagnostikimin e sëmundjes celiac.
Ky test është veçanërisht i rëndësishëm në rastet kur ka mospërputhje ndërmjet analizave serologjike të gjakut dhe/ose biopsisë së zorrëve.
Testimi gjenetik përdoret gjithashtu për të identifikuar njerëzit e predispozuar ndaj sëmundjes celiac, veçanërisht në grupet me rrezik të lartë, siç janë të afërmit e shkallës së parë të njerëzve me sëmundje celiac.
Pacientët me sëmundje të tjera autoimune (diabeti i tipit I, tiroiditi dhe skleroza e shumëfishtë) ose sëmundje gjenetike (sindroma Down, sindroma Turner ose sindroma Williams).

Mostra: gjak
Çmimi: 4950 den.