fbpx

TË PUNËSUARIT E LABORATORIT AVICENA PJESË E INICIATIVËS #RETVITNIOBROK (#RETWEETVAKT)

Punëtoria jonë e Vitit të Ri vendosëm që t’ia përkushtojmë ndihmës dhe ndarjes së përkujdesjes së kategorive më të prekura të qytetarëve, që është e një rëndësie të veçantë në këtë periudhë të vështirë të pandemisë me virusin COVID-19.

Për atë qëllim, sot të punësuarit tanë u përfshinë në iniciativën Retvitni Obrok (Retweet a meal), ku gatuan vakte të ngrohta, që do të jenë të ndara për personat e varfër dhe të pastrehë nga ana e shoqatës “Vistinski dela na ljubeznost” (Vepra të mira të dashamirësisë).

Iniciative qytetare “Retvitni Obrok” së bashku me shoqatën “Vistinski dela na ljubeznost” (Vepra të mira të dashamirësisë) tashmë gjashtë vite i ndihmojnë personat e prekur socialë.

I nxitim të gjitha kompanitë që të përfshihen në këtë iniciativë të shkëlqyer #RetweetVakt