fbpx

Test molekular RT-PCR për COVID-19 – rezultate të gatshme të njëjtën ditë

Për shkak të numrit të madh të investimeve që i realizuam në periudhën e kaluar dhe hapja e 3 punkteve të tjera plotësuese në hapësirë të hapur për marrjen e mostrave (brisit) për COVID-19, dëshirojmë që t’ju njoftojmë se koha e pritjes për rezultatet për testin molekular RT-PCR për COVID-19 në laboratorët tanë në Shkup dhe në Tetovë shkurtohet dhe pacientët do të mund t’i fitojnë rezultatet e tyre të njëjtën ditë*.  

☑  Rezultate të njëjtën ditë

  Përkthim pa pagesë të rezultateve në gjuhën angleze për udhëtim

  3 punkte në hapësirë të hapur në laboratorin në Taftalixhe dhe 6 hapësira të brendshme për marrjen e mostrave vetëm për COVID-19

  Dy laboratorë COVID-19 në dy qytete 

  Laboratori i akredituar më i madh dhe më bashkëkohor 

Prenotoni terminin tuaj nëpërmjet linjave të telefonit: 071/278-529, 078/218-731, 071/269-623 dhe 072/319-850 çdo ditë pune nga ora 07.00 deri në orën 19.00 dhe të shtunë deri në orën 15.00. 

Lexoni më shumë për testet për COVID-19 në këtë link

* Vetëm pacientët që do të kryejnë test PCR deri në orën 18.00 në laboratorin në lagjen Taftalixhe, do t’i fitojnë rezultatet të njëjtën ditë.