fbpx

PANELE RESPIRATORE MOLEKULARE

PANELE RESPIRATORE MOLEKULARE PËR DETEKTIM TË SAKTË, TË SHPEJTË DHE PREÇIZ TË NUMRIT MË TË MADH TË SHKAKTARËVE NJËKOHËSISHT!

Infeksionet respiratore janë infeksionet më të shpeshta tek njerëzit. 

Edhe pse jetojmë në kohën e pandemisë me COVID-19, shumë shkaktarë të tjerë të sëmundjeve janë kudo rreth nesh dhe mund të shkaktojnë infeksione edhe tek personat e rritur por edhe tek fëmijët.

Ekziston një numër i madh i shkaktarëve që mund të shkaktojnë forma të ndryshme të sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes, nga infeksione më të lehta të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, deri tek pneumoni. Në shumë raste është e vështirë që të njohët dhe të identifikohet shkaktari i saktë i një infeksioni respirator, veçanërisht ku bëhet fjalë për infeksione të përziera. Përveç kësaj, simptomat e infeksioneve respiratorë, qoftë ajo nëse bëhet fjalë për virusin e gripit, SARS-CoV-2 ose ndonjë shkaktar tjetër janë shumë të ngjashëm.

Gjithmonë, për trajtim të përshtatshëm të sëmundjes, është shumë e rëndësishme të dihet shkaktari i vërtetë i sëmundjes, me qëllim që të veprojë në kohë dhe në mënyrë të drejtuar ndaj shkaktarit përkatës.

Përveç testeve standarde mikrobiologjike, testet e rregullta për detektim të virusit të ri SARS-CoV-2, në Laboratorin Avicena në mënyrë të vazhdueshme punohen edhe panelet më bashkëkohore respiratorë molekulare, që kryejnë detektim të një numri të madh të baktereve dhe viruseve njëkohësisht.

Bëhet fjalë për metodë shumë sensitive (të ndjeshme) molekulare Real-Time PCR, që është superiore në krahasim me metodat dhe teknikat e tjera, dhe i mënjanon të gjitha dilemat dhe dyshimet me vetëm një test!

 • Testi mund të përpunohet menjëherë, edhe gjatë shfaqjes së simptomave të para
 • I përshtatshëm edhe për fëmijë edhe për të rritur
 • Terapia e antibiotikëve ose çfarëdo lloj terapie tjetër nuk ndikojnë mbi rezultatin.

Në dispozicion janë dy panele për detektim të njëkohshëm të 26 dhe 40 patogjeneve respiratorë me metodën Real-Time PCR:

PANEL RESPIRATOR 21

 • Influenza A virus (Flu A) 
 • Influenza A-H1 (Flu A-H1)
 • Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09) 
 • Influenza A-H3 (Flu A-H3) 
 • Influenza B virus (Flu B) 
 • Respiratory syncytial virus A (RSV A) 
 • Respiratory syncytial virus B (RSV B)
 • Adenovirus (AdV)
 • Enterovirus (HEV)
 • Metapneumovirus (MPV)   
 • Parainfluenza virus 1 (PIV 1)  
 •  Parainfluenza virus 2 (PIV 2)   
 • Parainfluenza virus 3 (PIV 3)  
 • Parainfluenza virus 4 (PIV 4)  
 • Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)
 • Coronavirus 229E (229E)   
 • Coronavirus NL63 (NL63)   
 • Coronavirus OC43 (OC43)   
 • Human rhinovirus (HRV)   
 • Bordetella parapertussis (BPP)   
 • Bordetella pertussis (BP)   
 • Chlamydophila pneumoniae (CP)   
 • Haemophilus influenzae (HI)   
 • Legionella pneumophila (LP)
 • Mycoplasma pneumoniae (MP)   
 • Streptococcus pneumoniae (SP)

MOSTRA: bris nga gryka/hunda, gëlbazë/ lavat bronkoalveolar

  PANEL RESPIRATOR 40

 • Influenza A virus
 • Influenza A-H1
 • Influenza A-H1pdm09
 • Influenza A-H3
 • Influenza B virus
 • Respiratory syncytial virus A
 • Respiratory syncytial virus B
 • Adenovirus
 • Enterovirus
 • Metapneumovirus
 • Parainfluenza virus 1
 • Parainfluenza virus 2
 • Parainfluenza virus 3
 • Parainfluenza virus 4
 • Bocavirus 1/2/3/4
 • Coronavirus 229E
 • Coronavirus NL63
 • Coronavirus OC43
 • Human rhinovirus
 • Bordetella parapertussis
 • Bordetella pertussis
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus beta haemolyticus gr A
 • Streptococcus beta haemolyticus gr B
 • Streptococcus beta haemolyticus gr C
 • Streptococcus beta haemolyticus gr F
 • Streptococcus beta haemolyticus gr G
 • Haemophilus influenza 
 • Haemophilus parainfluenzae
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus aureus meticillin rezistenten (MRSA)
 • Moraxella catarrhalis
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Candida albicans
 • Candida species
 • Aspergillus species

MOSTRA: 2 brise nga hunda dhe 1 bris nga gryka.