fbpx

МОЛЕКУЛАРНИ РЕСПИРАТОРНИ ПАНЕЛИ

МОЛЕКУЛАРНИ РЕСПИРАТОРНИ ПАНЕЛИ ЗА ТОЧНА, БРЗА И ПРЕЦИЗНА ДЕТЕКЦИЈА НА НАЈГОЛЕМ БРОЈ ПРИЧИНИТЕЛИ ОДЕДНАШ!

Респираторните инфекции се најчестите инфекции кај луѓето. 

Иако живееме во време на пандемија со COVID-19, многу други причинители на заболувања се секаде околу нас и можат да предизвикаат инфекции и кај возрасните и кај децата.

Постојат голем број на причинители, кои може да предизвикаат различни форми на заболувања на дишните патишта, од полесни горнореспираторни инфекции, до тешки пневмонии. Во многу случаи тешко е да се препознае и идентификува точниот предизвикувач на една респираторна инфекција,  особено кога се работи за мешани инфекции. Освен тоа, симптомите на респираторните инфекции, било да се работи за вирусот на грип, SARS-CoV-2 или друг причинител се многу слични.

Секогаш, за соодветен третман на болеста, многу е важно да се знае вистинскиот причинител на заболувањето, со цел да се делува навремено и насочено кон соодветниот причинител.

Покрај стандардните микробиолошки тестови, редовните тестови за детекција на новиот SARS-CoV-2 вирус, во Авицена Лабораторија континуирано се работат и најсовремени молекуларни респираторни панели, кои вршат детекција на голем број на бактерии и вируси одеднаш.

Се работи за високосензитивна молекуларна Real-Time PCR метода, која е супериорна во однос на другите методи и техники, а ги отстранува сите дилеми и сомнежи со само еден тест!

 • Tестот може да се изработи веднаш, уште при појава на првите симптоми
 • Погоден и за деца и за возрасни
 • Aнтибиотската или било која друга терапија не влијаат на резулататот

На располагање се два панела за истовремена детекција на 26 и 40 респираторни патогени со Real-Time PCR метода:

РЕСПИРАТОРЕН ПАНЕЛ 26

 1. Influenza A virus (Flu A) 
 2. Influenza A-H1 (Flu A-H1)
 3. Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09) 
 4. Influenza A-H3 (Flu A-H3) 
 5. Influenza B virus (Flu B) 
 6. Respiratory syncytial virus A (RSV A) 
 7. Respiratory syncytial virus B (RSV B)
 8. Adenovirus (AdV)
 9. Enterovirus (HEV)
 10. Metapneumovirus (MPV)   
 11. Parainfluenza virus 1 (PIV 1)   
 12. Parainfluenza virus 2 (PIV 2)   
 13. Parainfluenza virus 3 (PIV 3)  
 14. Parainfluenza virus 4 (PIV 4)  
 15. Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)
 16. Coronavirus 229E (229E)   
 17. Coronavirus NL63 (NL63)   
 18. Coronavirus OC43 (OC43)   
 19. Human rhinovirus (HRV)   
 20. Bordetella parapertussis (BPP)   
 21. Bordetella pertussis (BP)   
 22. Chlamydophila pneumoniae (CP)   
 23. Haemophilus influenzae (HI)   
 24. Legionella pneumophila (LP)
 25. Mycoplasma pneumoniae (MP)   
 26. Streptococcus pneumoniae (SP)

ПРИМЕРОК: брис од грло/нос, искашлок/бронхоалвеоларен лават

Време на издавање резултат: 24 часа

 РЕСПИРАТОРЕН ПАНЕЛ 40

 1. Influenza A virus
 2. Influenza A-H1
 3. Influenza A-H1pdm09
 4. Influenza A-H3
 5. Influenza B virus
 6. Respiratory syncytial virus A
 7. Respiratory syncytial virus B
 8. Adenovirus
 9. Enterovirus
 10. Metapneumovirus
 11. Parainfluenza virus 1
 12. Parainfluenza virus 2
 13. Parainfluenza virus 3
 14. Parainfluenza virus 4
 15. Bocavirus 1/2/3/4
 16. Coronavirus 229E
 17. Coronavirus NL63
 18. Coronavirus OC43
 19. Human rhinovirus
 20. Bordetella parapertussis
 21. Bordetella pertussis
 22. Chlamydophila pneumoniae
 23. Legionella pneumophila
 24. Mycoplasma pneumoniae
 25. Streptococcus pneumoniae
 26. Streptococcus beta haemolyticus gr A
 27. Streptococcus beta haemolyticus gr B
 28. Streptococcus beta haemolyticus gr C
 29. Streptococcus beta haemolyticus gr F
 30. Streptococcus beta haemolyticus gr G
 31. Haemophilus influenza
 32.  Haemophilus parainfluenzae
 33. Staphylococcus aureus
 34. Staphylococcus aureus meticillin rezistenten (MRSA)
 35. Moraxella catarrhalis
 36. Klebsiella pneumoniae
 37. Pseudomonas aeruginosa
 38. Candida albicans
 39. Candida species
 40. Aspergillus species

ПРИМЕРОК: 2 бриса од нос и 1 брис од грло.

Време на издавање резултат: 48 часа