fbpx

Fundjavën e kaluar, Laboratori Avicena mori pjesë në simpoziumin e parë rajonal mbi HPV dhe sëmundjet shoqëruese

Nga data 25 – 27 nëntor, në Strugë u mbajt simpoziumi i parë rajonal për “HPV infeksioni dhe sëmundjet shoqëruese” i organizuar nga Shoqata maqedonase për virusin papilloma humane dhe Shoqata maqedonase për infeksione seksualisht të transmetueshme.

Laboratori Avicenna e mbështeti këtë ngjarje si sponsor i artë, me stendin e vet promovues ku të gjithë të pranishmit mund të njiheshin me shërbimin më të mirë diagnostikues të ofruar nga Laboratori Avicena për zbulimin dhe identifikimin e virusit HPV, sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe të gjitha sëmundjeve të tjera të lidhura. ndaj virusit HPV.

Ky simpozium bashkoi më shumë se 200 pjesëmarrës dhe mbi 50 pedagogë, mjekë ekspertë, specialistë, gjinekologë, obstetër, dermatovenerologë, pediatër, epidemiologë, farmacistë të cilët ndanë njohuritë e tyre për problemin.