fbpx

Целосен гастроинтестинален пакет за детекција на 17 причинители на гастроинтестинални инфекции (6 вируси, 9 бактерии, 2 габички)

Целосен гастроинтестинален пакет за детекција на 17 причинители на гастроинтестинални инфекции (6 вируси, 9 бактерии, 2 габички)

цена 2800

За тестот:

Multiplex Real-Time PCR тест за детекција на 17 најчести бактерии, вируси и габички кои се причинители на гастроинтестиналните инфекции

6 вируси:

 • Norovirus G I
 • Norovirus G II
 • Rotavirus
 • Adenovirus
 • Astrovirus
 • Sapovirus

9 бактерии:

 • Salmonella species
 • Salmonella enterica serovar enteritidis
 • Salmonella enterica serovar typhimurium
 • Shigella species
 • Shigella dysenteriae
 • Shigella flexneri
 • Campylobacter species
 • Campylobacter jejuni
 • Campylobacter coli

2 габички:

 • Candida albicans
 • Candida species