fbpx

Панел за тромбофилии – Real -time PCR тест за истовремена детекција на 12 полиморфизми на гените за коагулација на фолатниот циклус

Панел за тромбофилии – Real -time PCR тест за истовремена детекција на 12 полиморфизми на гените за коагулација на фолатниот циклус

цена 2900