fbpx

HPV (Human papillomavirus) – скрининг и генотипизација на 19 високо и 9 нискоризични типови

HPV (Human papillomavirus) – скрининг и генотипизација на 19 високо и 9 нискоризични типови

цена 3100