fbpx

Lp(a)

Lp(a)

цена 600

За тестот:

Липопротеин (а) или Lp(a) е анализа која дава дополнителна информација за ризикот од развој на срцеви заболувања.

Примерок:

Венска или капиларна крв

Забелешка:

Lipoprotein (a) или Lp(a) е вид липопротеин кој носи холестеролот во крвта. Се состои од молекула на липопротеини со мала густина со друг протеин (Аполипропротеин (а)) прикачен на него. Заедно со други анализи, се мери за да се процени ризикот од развој
на кардиоваскуларни заболувања