fbpx

Thyroglobulin-TG

Thyroglobulin-TG

цена 700

За тестот:

Тест за одредување на концентрацијата на тиреоглобулин во крвта, при
сомневање за хипертиреоидизам, зголемување на тироидната жлезда со
сомнеж за Hashimoto-ва болест или Graves-ова болест, за детекција на
евентуални рецидиви, за следење на ефикасноста на третманот со антитиреоидни лекови како и следење на самата болест.

Тиреоглобулинот е протеин кој се создава и складира во штитната жлезда и
како таков се користи во синтезата на тироидните хормони.
Тиреоглобулинот не се создава на ниедно друго место во организмот, освен
во штитната жлезда и туморите на штитната жлезда, па затоа одредувањето
на неговата концентрација во крвта се користи во проценките на функцијата
на истата, а и како тумор маркер за проценка на ефектите на третманот кај
тиреоидните карциноми и следење на рекурентност

Примерок:

Венска крв