fbpx

НОВО! Комплетно автоматизиран инструмент за седиментација на еритроцити во Авицена Лабораторија

Со задоволство Ве информираме дека анализaта на седиментација на еритрoцити во Авицена Лабораторија се работи исклучиво на комплетно автоматизиран инструмент за седиментација iSED, од производителот Alcor Scientific (USA).

За разлика од мануелните методи кои ја мерат индиректната агрегација, со помош на овој иновативен инструмент се овозможува:

›        Брзо, точно и директно мерење на интензитетот на директна агрегација на црвените крвни клетки, кој е одговорен за стапката на седиментација на еритроцитите (ESR)

›          Се избегнува влијанието на сите фактори кои се присутни при рачното одредување на седиментација (пр. мешање на примерокот, температура и сл.)

›          Се скратува времето до краен резултат од 1/2 часа, на само 20 секунди

›          Се избегнуваат сите субјективни грешки при интерпретација на резултатите

›          Се употребува многу мала количина примерок – само 100 микролитри, директно од примарната EDTA епрувета

Референтните вредности за седиментација, изработена со овој инструмент се:

 МАЖИЖЕНИ
под 50 год.до 15до 20
над 50 год.до 20до 30
Деца до пубертетдо 13

Со почит,
Авицена Лабораторија