fbpx

VERAgene – неинвазивен пренатален скрининг тест за одредување на: анеуплоидии, микроделеции и 100 МОНОГЕНЕТСКИ БОЛЕСТИ (примерок од двајцата родители)

VERAgene – неинвазивен пренатален скрининг тест за одредување на: анеуплоидии, микроделеции и 100 МОНОГЕНЕТСКИ БОЛЕСТИ (примерок од двајцата родители)

цена 37900

За тестот:

VERAgene претставува најнова генерација неинвазивен пренатален тест на нашиот пазар кој за првпат е воведен од страна на нашата лабораторија и претставува единствениот тест кој се извршува со примерок од страна на двајцата родители за можни генетски нарушувања кај бебето за време на бременоста.

За разлика од останатите неинвазивни пренатални тестови, сега со VERAgene со само еден тест може да се направи комплетен скрининг на здравјето на бебето уште од мноу рана фаза на бременоста. VERAgene има супериорни карактеристики бидејќи е единствениот тест на нашиот пазар кој вклучува примерок од страна на двајцата родители и е единствен тест кој нуди истовремен скрининг за анеуплоидии, микроделеции и 2000 мутации на 100 моногенетски болести. Воедно, VERAgene за разлика од останатите пренатални тестови нема ограничување во однос на возраста кај идните родители и има конкурентна цена.

✅VERAgene e валидиран за единечна и близначка бременост

✅VERAgene е валидиран за бремености по пат на вештачко оплодување

✅VERAgene е префериран тест поради неговата прецизност и точност

✅VERAgene e целосно безбеден за мајката и бебето

Тестот може да го направи секоја трудница почнувајќи од  10 гестациска недела на бременоста. За да го направите тестот нема ограничувања во однос на возраста кај идните родители (мајката и биолошкиот татко).

 

Што детектира:

VERAgene врши скрининг на анеуплоидии, микроделеции и 2000 мутации на 100 моногенетски болести и со ова претставува сеопфатно решение со само еден тест за идните родители.

1. Анеуплоидии – Даунов синдром, Едвардсов синдром и Патау синдром.

2. Анеуплоидии на полови хромозоми – Тарнеров синдром (Моносомија X), Троен X-синдром (Трисомија X), Клинефелтеров синдром (XXY), Јакобсов синдром (XYY) и XXYY синдром.

3. 100 моногенетски болести – листа на сите болести погледнете ја на следниот линк.

4. Микроделеции  – DiGeorge синдром (22q11.2), 1p36 deletion синдром (1p36), Smith-Magenis синдром (17p11.2) и Wolf-Hirschhorn синдром (4p16.3).

5. Пол на бебето

 

Потребен примерок

За да се изработи тестот потребен е примерок ДНК од таткото со земање на букален брис, односно брис од внатрешната страна на образот и примерок венска крв од мајката.