fbpx

Генетски панел за детекција на II HLA хетеродимери асоцирани со генетска предиспозиција за развој на Целијакија *

Генетски панел за детекција на II HLA хетеродимери асоцирани со генетска предиспозиција за развој на Целијакија *

цена 4500