fbpx

Мануелна диференцијална крвна слика

Мануелна диференцијална крвна слика

цена 1090

За тестот:

Микроскопско броење и анализа на крвните елементи, со определување на
нивната морфологија и степен на зрелост.

Примерок:

Венска или капиларна крв.

Подготовка пред земање примерок:

За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која
подразбира земање на примерок ( на празен стомак ) наутро, 12 часа од последниот
оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред
земањето крв доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол,
липиди, протеини, железо и други метаболити.
За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето крв треба
да се прави после прекин со терапијата и wash out периодот ( времето неопходно
целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности
). Ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати, хормонска
терапија и др.