fbpx

Bioflor – Панел за одредување на процентуална застапеност на Lactobacilus spp. и бактерии предизвикувачи на вагиноза и вагинитис со real-time PCR (бактериска вагиноза) *

Bioflor – Панел за одредување на процентуална застапеност на Lactobacilus spp. и бактерии предизвикувачи на вагиноза и вагинитис со real-time PCR (бактериска вагиноза) *

цена 4800

за тестот:

Bioflor -Нов молекуларен тест за детекција и идентификација на причинители кои вршат дисбаланс на микрофлората кај жени!

Bioflor преку Real-Time PCR метода врши:

  • Определување на процентот на Lactobacillus во вкупниот број на бактерии
  • Детекција на бактерии кои предизвикуваат вагиноза и вагинитис (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella species, Leptotrichia amnionii група, Streptococcus species, Enterococcus species, и Staphylococcus species) и нивна процентуална застапеност во вкупниот број на бактерии.

Bioflor овозможува:

– брза и прецизна детекција

– заштеда на време и сретства

– навремен третман

– спречување на понатамошен развој на инфекции

 

Издавање резултати: 1 работен ден