fbpx

ПАКЕТ – Специфичен липопротеински статус (Apo A-1 + Apo B + Lp[a])

ПАКЕТ – Специфичен липопротеински статус (Apo A-1 + Apo B + Lp[a])

цена 1400

За тестот:

Специфичен липопротеински статус (Apo A-1 + Apo B + Lp [a]) – специфичен лабораториски пакет на анализи, за процена на ризик за настанување на кардиоваскуларни заболувања.

Примерок:

Венска или капиларна крв.

Забелешка:

Комбинацијата од неколку анализи (Apo A-1 + Apo B + Lp[a]) претставува одлична скрининг алатка/маркер за одредување ризик за појава на кардиоваскуларни заболувања и атеросклеротични васкуларни промени кај лица без и со претходна историја за постоење болест. Оваа комбинација на анализи овозможува и е клучна за поставување дијагноза, следење на одговор на терапија, а утврдувајќи го ризикот
значително помага да се спречи развој на многу патолошки состојби.