fbpx

STD 6 – Панел за сексуално преносливи инфекции за детекција и идентификација на 6 причинители *

STD 6 – Панел за сексуално преносливи инфекции за детекција и идентификација на 6 причинители *

цена 4200

За тестот:

Панелот за сексуално преносливи болести со „LAMP МЕТОД“ врши детекција и идентификација на 6 најчести причинители:

  1. Chlamydia trachomatis
  2. Neisseria gonorrhoeae
  3. Mycoplasma genitalium
  4. Mycoplasma hominis
  5. Ureaplasma urealyticum
  6. Treponema pallidum

Примерок: уретрален, ректален ,анален,  вагинален, цервикален,  или фарингиален брис.

Примерокот потребно е да се донесе во Авицена Лабораторија не подоцна од 1 час од земање на примерокот од страна на гинеколог/уролог.

Цена на тестот: 4200,00 денари

Време на издавање резултат: 1 час

Новиот молекуларен тест за причинители на сексуално-преносливи инфекции се работи во сите лаборатории на Авицена Лабораторија без претходно закажан термин.