fbpx

PreSENTIA – панел за рак на дојка (BRCA1&BRCA2)

PreSENTIA – панел за рак на дојка (BRCA1&BRCA2)

цена 24900

за тестот:

PreSENTIA Панел 2: РАК НА ДОЈКА (BRKA1 & BRCA2 МУТАЦИИ)

Наследен генетски панел кој врши детекција на BRCA1/BRCA2 мутациите кои можат да предизвикаат рак на дојка и јајници. Со рана детекција на овие мутации PreSENTIA им помага на пациентите да донесат подобри и поинформирани одлуки во врска со своето здравје.

За кого е овој тест?

  • Неколку членови на семејството заболени од рак на истата страна од семејството
  • Повеќекратни видови на рак кај ист член на семејството
  • Членови на семејството со ран почеток на рак
  • Членови на семејството со ретки видови на рак
  • Член на семејството на кој му е дијагностицирана герминативна мутација поврзана со подложност на рак
  • Историја на претходни малигни тумори

Цена: 24.900 денари.

Издавање резултати: 2 – 4 СЕДМИЦИ

ПОТРЕБЕН ПРИМЕРОК: БУКАЛЕН БРИС (брис од уста).