fbpx

Триглицериди

Триглицериди

цена 150

За тестот:

Тест за одредување концентрација на триглицериди во крв.

Примерок:

Венска или капиларна крв.

Забелешка:

Триглицеридите се дел од стандардниот липиден профил при проценка на липидниот статус и општата состојба на организмот. Најголемиот дел од триглицеридите се наоѓаат
во масното ткиво, но еден дел од нив циркулира во крвта и го носи вишокот на масти во масното ткиво за складирање, за да се ослободат како извор на енергија подоцна, кога ќе
биде потребно. Високи нивоа на триглицериди во крвта се поврзани со развој на кардиоваскуларни заболувања.