fbpx

Вкупни глобулини

Вкупни глобулини

цена 360

За тестот:

Тест за одредување на концентрација на глобулини како дел од редовниот преглед или како помош при дијагностицирање на различни состојби и заболувања:

  •  Нарушувања на функцијата на црниот дроб или болест
  • Болести на бубрезите
  • Нутритивни проблеми
  • Автоимуни заболувања

Примерок:

Венска или капиларна крв.

Подготовка пред земање примерок:

За повеќето лабораториски испитувања на крвта неопходна е припрема која подразбира земање на примерок ( на празен стомак ) наутро, 12 часа од последниот
оброк. Ова е неопходно затоа што консумацијата на храна во периодот пред земањето крв доведува до пораст на концентрацијата на глукоза, холестерол, липиди, протеини, железо и други метаболити.
За да се добијат веродостојни резултати, во договор со лекарот, вадењето крв треба да се прави после прекин со терапијата и wash out периодот (времето неопходно
целиот лек да се исфрли од организмот и реално се одредат нови базални вредности). Ова особено се однесува на терапија со железо, витамински препарати,
хормонска терапија и др.