fbpx

М-р Матилда Танеска Стојаноска: Одговори на најчесто поставуваните прашања за новиот неинвазивен пренатален тест VERAgene

Разговор со м-р Матилда Танеска Стојаноска – молекуларен биолог ембриолог, шеф на молекуларната лабораторија во Авицена Лабораторија

Авицена Лабораторија неодамна го воведе најсеопфатниот неинвазивен пренатален тест (NIPT) од најновата генерација – VERAgene. Овој тест е единствениот неинвазивен тест што истовремено врши скрининг на повеќе од сто генетски состојби кај плодот во текот на бременоста. Иако пренаталните тестови ни се добро познати, VERAgene е целосно нов на нашиот пазар и претставува уникатно и иновативно решение за идните родители.

За таа цел, разговараме со м-р Матилда Танеска Стојаноска, молекуларен биолог ембриолог, шеф на молекуларниот оддел во Авицена Лабораторија, која ќе ни даде одговор на најчесто поставуваните прашања во врска со новиот NIPT-тест VERAgene.

Прочитајте го целиот разговор на Фемина.