fbpx

На ден 05.02.2014 Авицена Лабораторија беше посетена од група дечиња од ПДГ “Веселата дружина”.

На ден 05.02.2014 Авицена Лабораторија беше посетена од група на дечиња од ПДГ “Веселата дружина”.

Целта на посетата беше запознавање со работата во една биохемиска лабораторија, како дел од едукативната програма на самата градинка за запознавање со идните професии.

Посебен впечаток на децата им остави детското катче кое e опремено со разни содржини, соодветни на возраста и интересите на децата од најразлична возраст.