fbpx

Детекција на Bordetella pertussis (Голема кашлица)

Сакаме да ве известиме дека во нашите лаборатории се достапни повеќе молекуларни RT-PCR тестови за детекција на Bordetella pertussis, предизвикувач на болеста таканаречена „Голема кашлица“.

 • Врши детекција на Bordetella species со диференцијација на Bordetella pertussis и Bordetella bronchiseptica со Real-Time PCR метода
 • Тестот се изработува преку брис од грло и нос
 • Време на издавање резултати: 24 часа
 • Без закажан термин достапен во сите наши лаборатории.

Цена: 850 денари

 • Тестот се изработува преку брис од грло и нос
 • RT-PCR метода
 • Време на издавање резултати: 24 часа
 • Без закажан термин достапен во сите наши лаборатории.

Тестот ги опфаќа следните причинители:

 1. Bordetella parapertussis
 2. Bordetella pertussis
 3. Chlamydophila pneumoniae
 4. Haemophilus influenzae
 5. Legionella pneumophila
 6. Mycoplasma pneumoniae
 7. Streptococcus pneumoniae

Цена: 1500 денари

 1. Influenza A virus (Flu A) 
 2. Influenza A-H1 (Flu A-H1)
 3. Influenza A-H1pdm09 (Flu A-H1pdm09) 
 4. Influenza A-H3 (Flu A-H3) 
 5. Influenza B virus (Flu B) 
 6. Respiratory syncytial virus A (RSV A) 
 7. Respiratory syncytial virus B (RSV B)
 8. Adenovirus (AdV)
 9. Enterovirus (HEV)
 10. Metapneumovirus (MPV)   
 11. Parainfluenza virus 1 (PIV 1)   
 12. Parainfluenza virus 2 (PIV 2)   
 13. Parainfluenza virus 3 (PIV 3)  
 14. Parainfluenza virus 4 (PIV 4)  
 15. Bocavirus 1/2/3/4 (HBoV)
 16. Coronavirus 229E (229E)   
 17. Coronavirus NL63 (NL63)   
 18. Coronavirus OC43 (OC43)   
 19. Human rhinovirus (HRV)   
 20. Bordetella parapertussis (BPP)   
 21. Bordetella pertussis (BP)   
 22. Chlamydophila pneumoniae (CP)   
 23. Haemophilus influenzae (HI)   
 24. Legionella pneumophila (LP)
 25. Mycoplasma pneumoniae (MP)   
 26. Streptococcus pneumoniae (SP)

Цена: 3200 ден. Време на издавање резултати: 24 часа

 1. Influenza A virus
 2. Influenza A-H1
 3. Influenza A-H1pdm09
 4. Influenza A-H3
 5. Influenza B virus
 6. Respiratory syncytial virus A
 7. Respiratory syncytial virus B
 8. Adenovirus
 9. Enterovirus
 10. Metapneumovirus
 11. Parainfluenza virus 1
 12. Parainfluenza virus 2
 13. Parainfluenza virus 3
 14. Parainfluenza virus 4
 15. Bocavirus 1/2/3/4
 16. Coronavirus 229E
 17. Coronavirus NL63
 18. Coronavirus OC43
 19. Human rhinovirus
 20. Bordetella parapertussis
 21. Bordetella pertussis
 22. Chlamydophila pneumoniae
 23. Legionella pneumophila
 24. Mycoplasma pneumoniae
 25. Streptococcus pneumoniae
 26. Streptococcus beta haemolyticus gr A
 27. Streptococcus beta haemolyticus gr B
 28. Streptococcus beta haemolyticus gr C
 29. Streptococcus beta haemolyticus gr F
 30. Streptococcus beta haemolyticus gr G
 31. Haemophilus influenza
 32.  Haemophilus parainfluenzae
 33. Staphylococcus aureus
 34. Staphylococcus aureus meticillin rezistenten (MRSA)
 35. Moraxella catarrhalis
 36. Klebsiella pneumoniae
 37. Pseudomonas aeruginosa
 38. Candida albicans
 39. Candida species
 40. Aspergillus species

Цена: 3600ден. Време на издавање резултати: 48 часа

Доколку имате респиратрни симптоми, кашлица или било каков сомнеж, овие панели покрај причинителите на „Голема кашлица“ детектираат и останати 40 вирусни и бактериски причинители на респираторни инфекции.