fbpx

Како да добиете CommonPass дигитална верифицирана потврда?

Почнувајќи од 22.6.2021 година Авицена Лабораторија стана дел од мрежата на доверливи партнери на CommonPass. Со ова дополнително се потврдува дека резултатите издадени од страна на Авицена Лабораторија, се меѓународно признати за патување во странство.

Резултатите за COVID-19 издадени од Авицена Лабораторија се добиваат со бесплатен превод на англиски јазик – во електронска или оригинална форма, со сертификат од Commonpass во оригинална форма и дополнително можат да се валидираат дигитално преку апликацијата на CommonPass.

Како да добиете дигитална верифицирана потврда преку CommonPass app:

1. Направете тест за COVID- 19 во Авицена Лабораторија
2. Преземете ја мобилната апликација CommonPass на вашиот мобилен телефон
3. Согласност со Услови на користење
  • Кликнete „Се согласувам“ за да продолжите понатаму. Доколку биде избрана опција „Не се согласувам“, не може да се креира CommonPass.
4. Иницирајте креирање на CommonPass потврда

По прифаќање на условите за користење, апликацијата те пренасочува на блокот „Дома“ (Home screen). Оттука, можеш да креираш нова CommonPass потврда или да ги користиш постојните потврди. За да иницираш процес на креирање CommonPass потврда, избери ја иконата со знакот „+“ (горен десен агол).

Иконите во долниот дел од екранот ги прикажуваат потврдите според тип (летови, тестови)

5. Избери причина за CommonPass

На прашањето „Зошто ти е потребна CommonPass потврда?“, треба да избереш опција во зависност од потребата (на пример, избор авионски лет).

6. Преземи ги резултатите од направениот тест во Авицена Лабораторија

Скенирај го твојот QR код од резултатите од тестот

7. Вашиот CommonPass е успешно креиран!

Доколку вашиот COVID-19 тест е негативен, се креира CommonPass дигиталната потврда.

8. Креирај CommonPass дигитални потврди за целото семејство

Мобилната апликација има опција за креирање дигитални потврди за повеќе лица.

Примерок на резултат од направен COVID-19 тест во лабораторија

LAB TEST