fbpx

Светски ден на дијабет

Кој од следните одговори не е тип на дијабетес?

Што е хипергликемија?

Точно или неточно: Дијабетес тип 1 е кога вашиот панкреас не произведува инсулин, па затоа мора да земате инсулин секој ден.

Кој од наведените е фактор на ризик за дијабетес тип 2?

* Прашање со повеќе одговори

Кој од наведените одговори е вообичаен знак/симптом за дијабетес тип 1 и тип 2?

* Прашање со повеќе одговори

Дијабетесот тип 1 се случува кога ќе се уништат вашите клетки кои произведуваат инсулин (бета клетки) во панкреасот. Што ги уништува?

Точно или неточно: Секој со дијабетес има симптоми или ги забележува.

Точно или неточно: Постои лек за дијабетес.

Проценете, колку луѓе во светот живеат со дијабетес?