fbpx

ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА ЗА VERACITY

Што претставува NIPT- неинвазивен пренатален тест?

NIPT е кратенка за неинвазивен пренатален тест (Non-invasive Prenatal Testing). Ова е тест кој може да се прави кај бремени жени во текот на или после 10-тата гестациска недела од бременоста за да се проверат одредени генетски состојби кај фетусот. NIPT тестовите прават анализа на феталната cfDNA, која преминува преку плацентата и циркулира во крвта на мајката. Со анализа на феталната ДНК може да се идентификуваат одредени генетски состојби кај фетусот, како и полот на плодот.

NIPT тестот е од големо значење за секоја трудница, бидејќи овозможува прецизен и безбеден начин за тестирање на плодот за генетски нарушувања уште пред раѓањето. Пред воведувањето на овој револуционерен тест, опциите за тестирање беа или биохемискиот скрининг во комбинација со ултразвук или инвазивна пренатална дијагностика како на пример амниоцентеза или земање примероци од хорионски ресички (CVS).

Што претставува VERACITY?

VERACITY е неинвазивен пренатален тест од најновата генерација, кој ја анализира феталната cfDNA со цел детекција на потенцијални генетски нарушувања кај фетусот. VERACITY е прецизен неинвазивен пренатален тест и може да го направи секоја трудница почнувајќи од 10-та гестациска недела на бременоста.

Кои нарушувања се детектираат со VERACITY?

Со VERACITY се врши тестирање за:

  • трисомии: Даунов синдром, Едвардсов синдром, Патау синдром;
  • анеуплоидии на полови хромозоми: Тарнеров синдром, троен Х-синдром, Клинефелтеров синдром, Јакобсов синдром, XXYY синдром;
  • микроделеции: DiGeorge синдром, 1p36 deletion синдром, Smith-Magenis синдром и Wolf-Hirschhorn синдром;

Зошто VERACITY е важен за мојата бременост?

VERACITY е многу важен тест бидејќи обезбедува безбеден и комплетен скрининг на здравствената состојба на фетусот уште во многу рана фаза од бременоста. VERACITY е неинвазивен пренатален тест од новата генерација кој има значително голема точност (>99%) и нема ризик за мајката и плодот.

Што се Даунов синдром, Едвардсов синдром и Патау синдром?

Даунов синдром, Едвардсов синдром и Патау синдром се генетски нарушувања предизвикани од хромозомски трисомии. Дауновиот синдром е предизвикан од дополнителна копија на хромозомот 21, додека Едвардсовиот синдром и Патау синдромот се предизвикани од дополнителна копија на хромозомот 18 односно 13. Дауновиот синдром се карактеризира со интелектуална попреченост и вродени абнормалности и се јавува приближно кај 1 од 700 бремености, но е почест кај бремени жени кои имаат над 35 години.

Едвардсовиот синдром и Патау синдромот се поретки и се јавуваат кај 1 од 3000 односно 1 од 10000 бремености. Овие синдроми се карактеризираат со тешки вродени абнормалности и ретка стапка на преживување по првата година од животот.

Што се анеуплоидии на полови хромозоми?

Половите хромозоми X и Y се носители на гени кои го определуваат полот (женски пол – ХХ, машки пол ХУ). Анеуплоидиите се јавуваат кога половиот хромозом има дополнителна копија или кога му недостасува копија.

Ваквите генетски состојби најчесто се манифестираат со нарушена способност за репродукција, благи до тешки потешкотии во учењето и проблеми со однесувањето.

VERACITY ги детектира следните анеуплоидии на половите хромозоми:

Тарнеров синдром се карактеризира со присуство на еден Х-хромозом и отсуство на другиот Х хромозом. Се среќава само кај женските деца (моносомија X – кариотип 45,Х0)

Троен X-синдром се карактеризира со присуство на дополнителна копија на Х хромозомот. Се среќава само кај женските деца (трисомија X – кариотип 47,ХХХ)

Клинефелтеров синдром се карактеризира со присуство на дополнителна копија на Х хромозомот. Се среќава само кај машките деца  (кариотип 47, XXY)

Јакобсов синдром се карактеризира со присуство на дополнителна копија на  Y хромозомот. Се среќава само кај машките деца (кариотип 47,XYY)

Што се микроделеции?

Овие генетски нарушувања настануваат со бришење на дел од хромозомот. Се манифестираат со вродени аномалии и интелектуална попреченост. Тежината на симптомите варира во зависност од големината и локацијата на микроделецијата. Најзастапена микроделеција е DiGeorge синдром кој што се јавува кај една од илјада бремености.

Зошто да го изберам VERACITY?

VERACITY е неинвазивен пренатален тест од новата генерација со точност од 99%. Високата точност на VERACITY е докажана во повеќе клинички студии за валидација користејќи неколку илјадници примероци. VERACITY е безбеден неинвазивен тест за мајката и за фетусот бидејќи потребен примерок за овој тест е само венска крв од мајката.

VERACITY тестот е валидиран за единечна и близначка бременост  како и за бремености постигнати со техники на асистирана репродукција (ИВФ, вклучително и бремености со донирани јајце клетки) и може да се направи по 10-тата гестациска недела. Со овој тест дополнително се врши и одредување на полот на плодот.

За сите останати прашања, може да се јавите на 02 3179 001 и да разговарате со претставник на Авицена Лабораторија или консултирајте се со вашиот гинеколог во врска со тестот.

Колку чини тестот VERACITY?

Цената за изработка на тестот VERACITY е 31900 денари и истиот е достапен на рати.