Analiza (Çmimore)

Gjithësej

0 Den.
Statusi hematologjik
Paketë bazë (link)
320,00
Paketë bazë (e zgjeruar) (link)
520,00
Sedimentim-SE (link)

MAC

100,00
Pamja e gjakut me diferencim (automatike) (link)

ACC

200,00
Analizë gjaku automatike (5 diferenciale) (link)

ACC

300,00
Analizë gjaku manuale diferenciale (link)
450,00
Numërim të eozinofileve (gëlbazë/mukoza e hundës)(link)
450,00
Hekur serumik-Fes (link)

Ferene

150,00
Feritin (link)

EАCLIA

700,00
Transferin (link)

LNF

700,00
TIBC (Total Iron Binding Capacity) (link)
400,00
UIBC (Unsaturated Iron Binding Capacity) (link)
150,00
Vitaminë B12 (link)

DCLIA

1600,00
Statusi urinar dhe sedimenti (link)

Dipstick / MIC

180,00
Gjakderdhje okulte fekale - kualitative (link)

ICH

400,00
Status proteinik
Аlbuminë (link)

BCP

100,00
Mikroalbuminë (urinë) (link)

LNF

400,00
Gjithsej proteina (link)

Biuret

100,00
Proteina urinare 24h (link)

Pyrogallol red

400,00
Gjithsej globulinë (link)

PHO

300,00
Paketë (total.prot.+alb.+globul.)
250,00
Gjithsej bilirubin (link)

Jendrassik-Grof mod

100,00
Bilirubin direkt (link)

Jendrassik-Grof mod

100,00
Bilirubin të pakonjuguar (link)

Jendrassik-Grof mod

150,00
Bilirubin (total+dir+ind) (link)

Jendrassik-Grof mod

350,00
Statusi lipid
Gjithsej kolesterol (link)

CHOD-PAP

150,00
Kolesterol HDL (link)

AHDL (ASD CHOD-AAP)

150,00
Kolesterol LDL (link)

ALDL (D CHOD-AAP)

200,00
HDL + LDL (link)
300,00
Тrigliceride (link)

GPO-PAP

120,00
Аpolipoproteinë А1 (link)

LNF

500,00
Аpolipoproteinë B (link)

LNF

500,00
Lp(a) (link)

LNF

500,00
Apo A-1 + Apo B + Lp(a) (link)

LNF

1150,00
Statusi glucid
Glukoza në serum (link)

Hexokinase

100,00
Glukoza në urinë (link)

Hexokinase

100,00
Insulina (link)

EАCLIA

850,00
C-peptid (link)

EАCLIA

850,00
HbA1c (hemoglobinë e glikolizuar) (link)

TINIA

650,00
oGTT (link)

PHO

450,00
Insulin OGTT

PHO

2550,00
Prodhime degradimi
Urea-serum (линк)

Urease GLDH

120,00
Urea-urinë (линк)

Urease GLDH

120,00
Kreatinin-serum(линк)

Jaffe-mod

120,00
Kreatinin-urinë (линк)

Jaffe-mod

120,00
Klirens kreatininë (линк)

Jaffe-mod

300,00
Acidum uricum-serum (линк)

Uricase

100,00
Acidum uricum-urinë (линк)

Uricase

100,00
GFR (filtrim glomerular )
300,00
Statusi enzimor
Fosfataza alkale (линк)

Rej kin.

100,00
γ-GT (линк)

IFCC GCNA

150,00
ASAT (sGOT) (линк)

IFCC P5P

100,00
ALAT (sGPT) (линк)

IFCC P5P

100,00
α-amylaza-serum (линк)

CNPG 3

200,00
α-amylaza-urina (линк)

CNPG 3

200,00

Wacker-Gay kin.

150,00

IFCC

150,00
Fosfataza e thartë (линк)

TMP

120,00
Lipaza(линк)

PHO

350,00
Status Elektrolit / Jonik
Na (Natrium) serum/urinë  (линк)

JSE

120,00
K (Kalium) serum/urinë (линк)

JSE

120,00
Ca (Каlcium) serum/24h urinа(линк)

OCPC

120,00
Ca++ (Kalcium i jonizuar) (линк)

JSE

200,00
P (Fosfor) serum/24h urine(линк)

Molybdat PMAPS

120,00
Mg (Маgnez) serum/urine (линк)

MTB

120,00
Cl- (Kloride) serum/urine (линк)

JSE

120,00
Cu (Bakër) serum/urine (линк)

PHO

600,00
Zn (Zink) (линк)

PHO

450,00
Laktate (линк)

PHO

120,00
pH të gjakut/urinës/pështymës

PHO

120,00
Bikarbonate

PHO

150,00
Biomarkera të zemrës
Тroponin-I kuant. (линк)

EАCLIA

800,00
hsCRP (high-sensitivity) kuant. (линк)

EАCLIA

800,00
CK-MB kuant. (линк)

EАCLIA

450,00
Markera tumori
AFP (MoM) Screen (Sipas pjekurisë gestationale) (линк)

EАCLIA

950,00

EАCLIA

850,00
BR-MA (CA 15-3) (линк)

DCLIA

850,00
GI-MA (CA 19-9) (линк)

DCLIA

1000,00
OM-MA (CA 125) (линк)

DCLIA

850,00
HE-4

EIA

1750,00
ROMA Index (НЕ-4 + СА-125)
2800,00
CA 72-4 (линк)

EIA

1000,00
S-100 (линк)

EАCLIA

1600,00
PAP (Fosfataza e thartë prostatike)(линк)

EАCLIA

800,00
PSA 3rd Generation(линк)

EАCLIA

800,00
Free PSA kuant. (линк)

EАCLIA

800,00
Raporti free PSA/total PSA

PSA

100,00
Paketë free PSA+total PSA+raporti
1700,00
CEA kuant.(линк)

DCLIA

850,00
Cyfra 21-1

ЕIA

2000,00
Adrenalinë dhe hormonet e hipofizës
ACTH (линк)

EАCLIA

900,00
Кortizol(линк)

EАCLIA

900,00
Hormonet riprodhuese
Testi i shtatzënisë (serum/urinë)
300,00
Androstenedion(линк)

EАCLIA

900,00
17-OH Progesteron(линк)

EАCLIA

900,00
DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron sulfat) (линк)

EАCLIA

900,00
Estradiol E2 (линк)

EАCLIA

800,00
Free Estriol E3 (линк)

EАCLIA

1200,00

EАCLIA

800,00
HCG квант. (линк)

EАCLIA

700,00

EАCLIA

800,00
Free β-HCG - квант.

EАCLIA

800,00
Progesterone (линк)

EАCLIA

800,00
Prolactin (PRL) (линк)

EАCLIA

800,00
SHBG (sex-hormon binding globulin) (линк)

EАCLIA

950,00
Total testosteron (линк)

EАCLIA

800,00
AMH (Anti-Müllerian Hormone)(линк)

EIA

4200,00
Skrining jo invasiv biokimik të kromozopateve - PRISCA 5
PRISCA 1,2,3 (линк)
3800,00
Metabolizëm kockor
Intact PTH (Parathormon) (линк)

EАCLIA

850,00
Vitamin D (линк)

DCLIA

1800,00
Calcitonin (линк)

EАCLIA

850,00
Funksioni tiroid
TSH 3rd Generation (линк)

DCLIA

700,00
Free T3 (линк)

EАCLIA

700,00
Total T3 (линк)

EАCLIA

700,00
Free T4 (линк)

DCLIA

700,00
Total T4 (линк)

EАCLIA

700,00
Thyroglobulin-TG (линк)

EАCLIA

700,00
Аnti-TG Ab (линк)

EАCLIA

1100,00
Anti-TPO At (antitrupa anti – peroksidazë tiroide) (линк)

EАCLIA

1100,00
Statusi imunitar dhe proteina specifike
Prokalcitonin (PCT)

DCLIA

800,00
IL-6 (Interleukin 6)

EАCLIA

1000,00
Imunoglobulin IgG

I Turb.

400,00
Imunoglobulin IgA

I Turb.

400,00
Imunoglobulin IgM

I Turb.

400,00
C3

LNF

400,00
C4

LNF

400,00
α-1-antitrypsin

LNF

450,00
β-2-microglobulin (serum/urinë)

LNF

850,00
Caeruloplasmin

LNF

550,00
Transferrin

LNF

700,00
ASO kuant.

PETIA

300,00
CRP kuant.

PETIA

300,00
RF kuant.

PETIA

300,00
hsCRP (high-sensitivity CRP) kuant.

EАCLIA

800,00
ANA - komplet 17 antitrupa individualë antinuklearë (dsDNA, nucleosomes, histones, SmD1, PCNA, Rib-P0, SS-A/Ro60kD, SS-A/Ro52kD, SS-B/La, CENP-B, Scl-70, U1-sn RNP, AMA-M2, Jo-1, Pm-Scl, Ku, Mi-2)

LIA

3500,00
Аnti DS-DNA

EIA

1500,00
Homocysteine

EACLIA

1200,00
Hemostaza
PT-Koha protrombike (INR)

HMK

500,00
aPTT- E aktivizuar parciale

HMK

300,00
TT-Koha trombike

HMK

600,00
Fibrinogen

HMK

400,00
D-dimer

PETIA

800,00
Përqëndrim të substancave terapeutike në gjak dhe lëngje trupore
Carbamazepine (Tegretol)

EАCLIA

900,00
Valproic Acid (Depakene)

EАCLIA

900,00
Litium

PHO

400,00
Detektim dhe shpëpërdorim të drogës
Canabinoidi (THC)

ICG

300,00
Cocaine metabolite

ICG

300,00
Opijati (Heroin, Morphine)

ICG

300,00
Ecstasy (MDMA)

ICG

300,00
Amphetamine

ICG

300,00
Benzodiazepini

ICG

300,00
Metamphetamini

ICG

300,00
Methadone

ICG

300,00
Аlergji
Panel alergjik 1, 2, 3, 4 20 alergenë

IMB

2300,00
Panel alergjik 3TR - 20 alergenë

IMB

2300,00
Panel alergjik 1 HVEN - 20 alergenë

IMB

2300,00
2 panele alergjike
4300,00
Alergen specifik

EIA

750,00
2-3 alergenë
700,00/alergen
4-6 alergenë
600,00/alergen
7 ose më shumë alergenë
550,00/alergen
Total IgE

EАCLIA

700,00
Intolerancë ndaj ushqimit
Intolerancë ndaj ushqimit ( 90 lloje të ushqimit menjëherë)

EIA

9600,00
Intolerancë ndaj laktozës (Test për gjenotipizimin e polimorfizmave të asocuara me perzistencë të laktazës)

PCR

2690,00
ANALIZA MIKROBIOLOGJIKE
Bris nga gryka (ID+AB)

CUL-b

250,00
Bris nga hunda (ID+AB)

CUL-b

250,00
Bris nga hunda për Аdenovirus, RSV, Influenza A dhe B

ICG

1000,00
PAKETË Bris nga gryka+hundë (ID+AB)

CUL-b

350,00
PAKETË bris nga gryka+hunda+Candida (ID+AB)

cul-b+cul-m

600,00
Bris nga goja/gjuhë (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

350,00
Sputum/gëlbazë (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

700,00
PAKETË Bris nga gryka + hundë + sputum (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

1000,00
Bris gojë /gjuhë për Candida (ID)

CUL-m

350,00
Bris për Candida (ID)

CUL-m

350,00
Aspirat traheale/bris nga tr. kanila (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

700,00
Bris nga syri (ID+AB)

CUL-b

400,00
PAKETË Bris nga sy baktereologjike (L+D) (ID+AB)

CUL-b

600,00
Bris nga syri për Chlamydia trachomatis (ID)

DIF

700,00
PAKETË Bris nga sy (L+D) për Chlamydia trachomatis (ID)

DIF

1000,00
PAKETË Bris nga sy (L+D) baktereologjike +Chlamydia trachomatis (ID+AB)

CUL-b + DIF

1500,00
Bris nga veshi (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

650,00
PAKETË Bris nga veshë baktereoligjike (L+D) (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

900,00
PAKETË Bris nga gryka+hunda +veshi L/D (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

900,00
PAKETË Bris nga gryka+hunda+veshë (L+D) (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

1200,00
Bris nga lëkura (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

500,00
Bris/mbetje nga lëkura/qime/thonj (ID)

CUL-m

500,00
Bris nga plagë (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

900,00
Punktat/shtrydhje/qelb/lëng dialize/ (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

900,00
Bris nga katetër/kanila (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

850,00
Bris nga skaji i kateterit

MIC + CUL-b + CUL-m

900,00
Analiza mikrobiologjike e indeve

MIC+CUL-b+CULm

900,00
Bris nga akne/puçërr me qelb (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

650,00
Bris nga vulva (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

650,00
Bris rektal/perineal për Streptococcus gr B (GBS) (ID+AB)

CUL-b+CULm

500,00
Bris nga vagina (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

900,00
Bris nga cerviksi (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

900,00
PAKETË bris nga vagina+qafa e mitrës (bakteriologjike)

CUL-b

1500,00
Bris gjenital për Chl. trach. (ID)

DIF

700,00
Urinë për Chl. trachomatis (ID)

DIF

700,00
Bris gjenital për Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB)

CUL-b

800,00
Urinë/spermë për Mycoplasma/ Ureaplasma (NUM+ID+AB)

CUL-b

800,00
PAKETË Bris – gjenital për Chl. trachomatis + Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB)

CUL-b + DIF

1400,00
PAKETË Bris (vaginë+cerviks) bakterologjike + bris për Chl. trachomatis + Mycoplasma /Ureaplasma (NUM+ID+AB)

MIC + CUL-b + CULm + DIF

2300,00
PAKETË Bris nga uretra + bris për Chl. trachomatis + Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m + DIF

1900,00
PAKETË gjinekologjike: bris nga vagina, cerviks AB + Mycoplasma/Ureaplasma + Chl. Trachomatis + Urinokultura so AB

MIC+CUL-b+CULm+DIF

2600,00
PAKETË andrologjike: bris për Mucoplasma /Ureaplasma + Chl. Trachomatis + Trichomonas vaginalis

MIC + CUL-b + DIF

1700,00
PAKETË brise Uretrale: Bris bakteriologjik me AB Bris për Mycoplasma/Ureaplasma (NUM+ID+AB) Bris për Chlamydia Trachomatis Spermokulturë me AB Urinokulturë me AB

MIC+CUL-b+CULm+DIF

3000,00
PAKETË urologjik 1: Bris nga uretra me AB + Chl. Trachomatis + spermokultura со AB

MIC+CUL-b+CULm+DIF

1900,00
PAKETË urologjike 2: Bris nga uretra për Mycoplasma/ Ureaplasma (NUM+ID+AB) Bris nga uretra për Chlamydia Тrachomatis Urinokulturë me АB

CUL-b+DIF

1700,00
PAKETË urologjike 3: Bris nga uretra me AB Bris për Chlamydia Тrachomatis Spermokulturë me AB Urinokulturë me AB

MIC+CUL-b+CULm+DIF

2300,00
Bris nga prepucium/glans (ID+AB)

CUL-b + CUL-m

600,00
PAKETË Urologjik 4: Bris nga uretra me AB + spermokulturë AB + Urinokulturë AB

MIC+CUL-b+CULm

1700,00
Urinokulturë (NUM+ID+AB)

CUL-b

350,00
Bris/shtrydhje për Trichomonas vaginalis (ID)

MIC

400,00
Urinë për Candida (NUM+ID+AM)

CUL-m

350,00
Bris për Herpes simplex

DIF

1000,00
Bris nga uretra (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

900,00
Spermokulturë (NUM+ID+AB)

CUL-b

900,00
Koprokulturë (ID+AB)

CUL-b

800,00
Bris rektal (ID+AB)

CUL-b

800,00
Feçe/bris rektal për Candida (ID)

CUL-m

400,00
Feçe për Clostridium difficile (Toxin A, B)

ICG

800,00
Feçe për Helicobacter pylori

ICG

750,00
Feçe për vezë parazitësh/protozoa

MIC

1000,00
Feçe për cista të Giardia lamblia, Cryptosporidium

ICG

800,00
Feçe për Campylobacter

ICG

500,00
Bris celofanik 

MIC

500,00
Фецес за Rota Virus 

ICG

500,00
Feçe për Rota + Adeno virus (ID)

ICG

800,00
Feçe për Norovirus 

ICG

500,00
Feçe për Norovirus + Rotavirus + Adenovirus

ICG

1000,00
Legionella Urinary Antigen

ICG

500,00
Hemokulturë aerobe + anaerobe (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

1500,00
Lengu cerebrospinal (ID+AB)

MIC + CUL-b + CUL-m

900,00
Kontroll biologjik të sterilizatorëve (ID)

CUL-b

350,00
Ekzaminim të sipërfaqeve të punës (ID)

CUL-b + CUL-m

350,00
Ekzaminim të mjedisit të pagjallë (ID)

CUL-b + CUL-m

350,00
Ekzaminim bakteriologjik të ajrit (ID)

CUL + CUL-m

350,00
Teste serologjike për sëmundje infektive
Helicobacter pylori IgA (kuant.)

CLIA

750,00
Helicobacter pylori IgG (kuant.)

EАCLIA

750,00
Anti HBc (kuantitative)

EIA

700,00
Anti HBc - IgM (kuantitative)

EАCLIA

700,00
Anti HBe (kuantitative)

EIA

700,00
Anti HBs (kuantitative)

EАCLIA

700,00
Hbe Ag

EАCLIA

700,00
HAV IgM total

EIA

750,00
HCV (kuantitative)

DCLIA

750,00
HBs Ag (kuantitative)

DCLIA

750,00
HBs Ag konfirmatoren

DCLIA

600,00
HIV Combo (1/0+2+p24) kvant.

DCLIA

700,00
Toxoplasma gondii IgG

EACLIA

800,00
Toxoplasma gondii IgM

EАCLIA

800,00
Toxoplasma Avidity IgG 

CLIA

950,00
CMV IgG (kuantitative)

EАCLIA

800,00
CMV IgM (kuantitative)

EАCLIA

800,00
Cytomegalovirus IgG Avidity

CLIA

950,00
Herpes Simplex Virus I + II IgG

EАCLIA

700,00
Herpes Simplex Virus I+II IgM 

CLIA

700,00
Rubella IgG

CLIA

750,00
Rubella IgM

CLIA

750,00
Rubella IgG + IgM

CLIA

1300,00
PARVOVIRUS IgM 

CLIA

1000,00
Parotitis IgM 

CLIA

750,00
Parotitis IgG 

CLIA

750,00
Parotitis IgM+IgG 

CLIA

1300,00
Varicella Zoster Virus IgG 

CLIA

900,00
Varicella Zoster Virus IgM 

CLIA

900,00
Morbilli Virus IgM 

CLIA

750,00
Morbilli Virus IgG 

CLIA

750,00
Morbilli Virus IgM+IgG 

CLIA

1300,00
INVASIVE CANDIDIASIS (CAGTA) IgG 

CLIA

1100,00
Chlamydia trachomatis IgG+IgA 

CLIA

1200,00
Chlamydia trachomatis IgM 

CLIA

700,00
Borrelia burgdorferi sensu lato IgG+IgM

CLIA

1200,00
Echinococcus granulosus IgG

CLIA

750,00
Leishmania IgG + IgM

IFA

800,00
Brucella CAPT (kuantitative)

CAPT

700,00
Mononucleosis (PB)

ICG

300,00
Epstain Barr Virus IgG+IgM

ICG

800,00
Syphilis RPR

AGL

250,00
Influenza А IgM

IFA

500,00
Influenza B IgM

IFA

500,00

Paketë Influenza A + B IgM

IFA

850,00
PNEUMOSLIDE IgG + IgM panel respirator 9 patogjene atipike Legionella pneumophilla, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Chlamydia pneumoniae, Adenovirus, RSV, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza serotype 1, 2, 3

IFA

2500,00
TORCH-paket Toxoplasma IgG, IgM, Rubella IgM CMV IgG,IgM, HSV I,II IgG

EАCLIA

3500,00
COVID-19
Teste molekulare Real-time PCR për DETEKTIM TË VIRUSIT SARS-CoV-2

Real-time PCR

2600,00
Ri-testimi për COVID-19 (Teste molekulare Real-time PCR për DETEKTIM TË VIRUSIT SARS-CoV-2)

Real-time PCR

2400,00
Multipleks Real-time PCR test për kryhet detektim i njëkohshëm dhe diferencim ndërmjet SARS-CoV-2, Influenza A / Influenza B dhe RSV

Multiplex Real-time PCR

3000,00
TESTE IMUNOLOGJIKE PËR PËRCAKTIMIN KUANTITATIV TË ANTITRUPAVE IgM+IgA dhe IgG NDAJ SARS CoV-2

CLIA

1800,00
Antitrupa IgG pas kontaktit / pas kalimit të sëmundjes

CLIA

1200,00
Antitrupa neutralizues IgG (ndaj proteinave Spike) pas kryerjes së vaksinimit

DCLIA

1200,00
PAKETË E PLOTË TESTI PËR COVID-19
(Test molekular + Test kuantitativ për antitrupa IgM+IgA dhe IgG)

Real-time PCR+CLIA

3700,00
Test molekular PCR ultra i shpejtë për detektim të virusit SARS-CоV-2

Real-time PCR

5200,00
Analiza gjenetike
BABYTEST Plus
(analysis of fetal DNA from maternal blood)

NGS

33200,00
BABYTEST Advanced
(analysis of fetal DNA from maternal blood)

NGS

36900,00
Panel gjenetik për trombozë
Test Real-Time PCR për detektim të njëkohshsëm të 6 polimorfizmave të gjeneve për FACTOR V, FACTOR II dhe MTHFR

PCR

2900,00
CARDIO GeneProfile
Panel gjenetik për analizë simultane (paralele) të 196 gjeneve, të lidhura me sëmundjet kardiovaskulare (kardiomiopati, patologji të aortës, gjene të lidhura me sindromë të sëmundjes së papritur).

NGS

97900,00
Panel për infeksionet seksualisht të transmetueshme
Detektim dhe identifikim të 6 shkaktarëve (C.trachomatis, N.gonorrhoeae, T.palidum, М.genitalium, M.hominis,U.urealyticum)

 

RТ-PCR

4200,00
PANEL PËR VAGINOZË BAKTERIALE  
Detektim kuantitativ të 7 baktereve të lidhura me vaginozën bakteriale:
Lactobacillus spp.,G.vaginalis, A.vaginae, Megasphаerа тип 1, B.fragilis, Mobiluncus spp., BVAB 2 (bacterial vaginosis associated bacteria) – baktere të tjera të lidhura me vaginozën bakteriale 

 

RТ-PCR

2000,00
Intellectual Disability (ID) GeneProfile
Panel për detektim të mutacioneve në 505 gjene që janë të lidhura me pengesën intelektuale. I identifikon të gjitha patologjitë të lidhura me kromozomin X. Adekuat për korelacion të fenotipit-gjenotipit, me çka përcaktohet trajtimi i mëtejshëm.

NGS

Epilepsy GeneProfile
Panel gjenetik për ekzaminim të 200 gjeneve të lidhura me epilepsinë primare dhe sekondare, duke përfshirë edhe gjene të lidhura me përgjigjen ndaj terapinë.

NGS

Preconception GeneProfile
Skrining gjenetik për bartje të 363 sëmundjeve të trashëguara (320 gjene, 32.749 mutacione) tek persona që dëshirojnë të bëhen prindër (pa dallim të infertilitetit).

NGS

ONCO GeneProfile
Analizë gjenetike të 80 gjeneve të lidhura me shumë lloje të kancereve (kancer të trashëguar të gjirit, vezoreve, prostatës, melanomë, anemi, onkologji pediatrike). E përshtatshme për të gjithë që duan të testojnë prirje ndaj ndonjë lloji të kancerit.

NGS

MAMMA GeneProfile
Panel gjenetik për sekuencionim të gjeneve të BRCA1 dhe BRCA 2 për lloj gjenetik të kancerit të gjirit dhe vezoreve.

NGS

Diagnostifikim molekular
Teste molekulare Real-time PCR për DETEKTIM TË VIRUSIT SARS-CoV-2

Real-time PCR

2600,00
Ri-testimi për COVID-19 (Teste molekulare Real-time PCR për DETEKTIM TË VIRUSIT SARS-CoV-2)

Real-time PCR

2400,00
Multipleks Real-time PCR test për kryhet detektim i njëkohshëm dhe diferencim ndërmjet SARS-CoV-2, Influenza A / Influenza B dhe RSV

Multiplex Real-time PCR

3000,00
HPV (Human papillomavirus) - skrining dhe gjenotipizim të 19 llojeve me rrezik të lartë dhe 9 lloje me rrezik të ulët 

Real time PCR

3600,00
Intolerancë ndaj laktozës (Test për gjenotipizimin e polimorfizmave të asocuara me perzistencë të laktazës)

PCR

2690,00
Respiratory panel (Simultaneous molecular detection of 21 pathogens with Multiplex Real-Time PCR)

Real time PCR

3500,00
Complete Respiratory Panel (Simultaneous molecular detection of 40 pathogens with Multiplex Real-Time PCR)

Real time PCR

3900,00
PAKETË TË PLOTË GASTROINTESTINALE PËR DETEKTIM TË 17 SHKAKTARËVE TË INFEKSIONEVE GASTROINTESTINALE (6 VIRUSE, 9 BAKTERIE DHE 2 FUNGJE)
 

Multiplex Real time PCR

2800,00
PANEL PËR SHKAKTARË GASTROINTESTINALË VIRUSESH: Norovirus G II, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus
 

Multiplex Real time PCR

2200,00
Shërbime të tjera
Përgatitje dhe paketim të materialit për transport
700,00
PRP (plasma rich platelets)
1000,00
Vizitë shtëpiake - Skopje
1000,00
Vizitë shtëpiake - Tetovë
700,00