fbpx

Тест за генотипизација на полиморфизми асоцирани со резистенција на лактаза *

Тест за генотипизација на полиморфизми асоцирани со резистенција на лактаза *

цена 2690