fbpx

Prisca – пренатален скрининг

Производител Siemens Healthcare Diagnostics

Зошто се прави пренатален скрининг?

Пренаталниот скрининг им овозможува на сите бремени жени, на која било возраст, да дознаат повеќе за здравјето на нивното неродено бебе, без било каков ризик и болка. Се работи за едноствно земање крв од вена и рутински ехо-преглед кај гинекологот.

Пренаталните скрининг-тестови се група на тестови, кои му даваат информации на докторот во каква состојба се наоѓа трудницата и нејзиното бебе.

Тоа се брзи,едноставни и високо-специфични тестови, кои во висок процент ги идентификуваат токму оние бремени жени од општата популација, со зголемен ризик да донесат на свет плод со дефекти.

Што значи називот PRISCA ?

PRISCA софтверот (PRenatal RISc CAlculation software) опфаќа мерење на одредени маркери, кои циркулираат во крвта на мајката и се во директна врска со развојот и благосостојбата на плодот. Добиените вредности, се комбинираат со други значајни параметри како: возраста и здравствената состојба на пациентката, како и мерките на плодот направени со ултразвук (гинеколошко ЕХО). Не помалку важна е и секоја информација од медицинската историја на пациентката, текот на бременоста, телесната тежина, близначка бременост, дијабет и сл. По компјутерската пресметка на сите податоци со софтверската програма, се добива крајниот резултат, кој укажува колкав е ризикот да плодот има една од следните аномалии: Даунов синдром, Едвардсов синдром и дефект на неврална цевка.

Даунов синдром (трисомија 21) претставува состојба, каде што плодот има вишок генетски материјал, т.е. една копија повеќе од хромозомот бр.21. Ова е најчестата причина за ментална ретардација, и претставува најчеста хромозомска аномалија, која се појавува со фреквенција кај 1 од 700-800 новородени. Иако овој синдром почесто се јавува кај жени над 35 год. возраст, најголемиот број бебиња со Даунов синдром се родени од мајки под 35 години. Бебињата со ова пореметување имаат поинаков физички изглед – широко лице со закосени очи, мали уши со пореметување во слухот, низок раст, ментална ретардација и многу често вродени срцеви аномалии, деформитети на гастро-интестиналниот тракт и др.

Запомнете : позитивен скрининг – тест не е и крајна дијагноза; тоа само значи дека се потребни понатамошни инвазивни испитувања, со цел да се утврди дали постојат некои од долунаведените состојби кај Вашето бебе.

Во кој период од бременоста е најдобро да се направат вакви тестови за навремено откривање на евентуален дефект на плодот?

Проценката на евентуалниот ризик може да се прави многу рано, уште од 10-13 гестациска недела. Инаку, PRISCA може да се направи и до 22 –та недела од бременоста.

Колку се прецизни дијагностичките процедури за откривање на плодови аномалии?

Процентот на детекција на високо-ризични бремености, употребувајќи ја оваа комбинација одлабораториски маркер-тестови и мерки од ултразвук е дури и до 95%. Сепак, дефинитивна потврда се добива само со инвазивна дијагностичка постапка (амниоцентеза или хорион-биопсија)

Дали постои ризик од предизвикување несакан абортус при самата процедура?

Со самиот факт што целата постапка е безопасна, едноставна и не е скапа, пренаталниот скринингсе препорачува кај секоја трудница*

(* По препораките на од The American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG Practice Bulletin No. 77: Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities. Obstetrics & Gynecology 2007; 109(1):217-228) 

Преземи Prisca формулар за доктори.

РАЗГЛЕДАЈ PRISCA БРОШУРА