fbpx

STD 12 – Панел за сексуално преносливи инфекции. Детекција на 12 причинители меѓу кои и HPV вирусот *

STD 12 – Панел за сексуално преносливи инфекции. Детекција на 12 причинители меѓу кои и HPV вирусот *

цена 5000

за тестот:

Сеопфатен и  високосензитивен тест за молекуларна детекција на причинители на сексуално-преносливи инфекции.

Панелот за сексуално преносливи болести врши детекција и идентификација на 12 најчести причинители меѓу кои и HPV вирусот:

– Chlamydia trachomatis;

– Ureaplasma species;

– Mycoplasma hominis;

– Mycoplasma genitalium;

– Trichomonas vaginalis;

– Neisseria gonorrhoeae;

– Candida albicans;

– Gardnerella vaginalis;

– Cytomegalovirus;

– Herpes simplex virus types 1 и 2;

– Human papillomavirus types 16 and 18 (поединечна детекција).

 

Потребен примерок: брис од цервикс или брис од уретра

Време на издавање резултати: 1 работен ден

Цена: 5000 денари

 

Тестот за причинители на сексуално-преносливи инфекции се работи во сите лаборатории на Авицена Лабораторија без претходно закажан термин.