fbpx

АВИЦЕНА ЛАБОРАТОРИЈА НА НОВА ЛОКАЦИЈА

Со задоволство Ве информираме дека, почнувајќи од 10.09.2013 год., ПЗУ Авицена Лабораторија се пресели и започна со работа во нов, сопствен објект.

Создавањето на многу поголема, попристапна и посовремена лабораторија дојде како потреба да се задоволат барањата на долгогодишниот континуиран раст на самата лабораторија, како и да се задоволат барањата и потребите на нашите пациенти и соработници.

Се надеваме дека со овој чекор ќе бидеме уште поблиску до сите оние накои најмногу им требаме, во секое време.

Новата адреса и контактите на Авицена Лабораторија се следните:

ПЗУ А В И Ц Е Н А Л А Б О Р А Т О Р И Ј А

Бул.8 Септември бр.2, Лок. 1 (спроти Алумина)1000 Скопје, Р.Македонија

Тел :02 3179-001;3179-010, 075/211-406

e-mail: lab@avicenalab.com.mk www.avicenalab.com.mk