fbpx

омплетно автоматизиран инструмент, за конфирматорни тестови за ХИВ (СИДА) и други инфективни заболувања

Дали знаете дека во Авицена Лабораторија се користи комплетно автоматизиран инструмент, со високопрецизна технологија, за конфирматорни тестови за ХИВ (СИДА) и други инфективни заболувања?

Тестовите кои ги задоволуваат стандардите на Светската Здравствена Организација, како конфирматорни тестови за инфективни заболувања, се високоспецифични и високосензитивни, а комплетната автоматизирана постапка овозможува дополнителна сигурност и објективност, за точен и прецизен резултат во секое време.

Дознајте повеќе на следниов линк: