fbpx

Семеен попуст од 10% на сите приватни анализи

Заштедете уште повеќе заедно со вашето семејство. Авицена Лабораторија ви обезбеди:

10 % семеен попуст на сите приватни анализи

Попустот се однесува за сите анализи кои не лежат на товар на Фондот за здравствено осигурување и важи за групна посета на најмалку 3 члена од семејството.

Точниот и прецизен лабораториски резултат има витална улога во скринингот на различни заболувања, точна дијагноза, проценка на ризик, мониторинг на терапија, прогноза и многу други аспекти кога е потребно донесување на важни медицински одлуки и решенија.

Секако, краен резултат е ефикасна и квалитетна грижа за пациентите.

Токму затоа, основната цел на Авицена Лабораторија е да им помогне на своите пациенти на најдобриот и најстручен можен начин.