fbpx

Што треба да знаете за тестот за проверка на IgG антитела (Spike protein) кон SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 во својата структура содржи четири видови протеини:

  • Membrane protein – М,
  • Envelope protein – Е,
  • Spike protein – S,
  • Nucleocapsid protein –N.

Spike protein –S  се состои од две подединици, S1 и S2. SARS-CoV-2 вирусот се врзува за рецепторите на човечките клетки со помош на (се наоѓа на) S1 под-единицата на протеинот.

Истражувањата покажуваат дека телото најчесто произведува IgG антитела кон Spike protein- S и Nucleocapsid protein –N како дел од борбата против вирусот SARS-CoV-2, но во одредена мера произведува и антитела на Membrane protein – М, и Envelope protein – Е.

Со оглед на фактот дека улогата на Spike proteinot-S е да дозволи да се поврзе со површината на клетката како и да дозволи вирусот да навлезе во клетката, антителата кои ја таргетираат S1 под-единицата на Spike protein-от имаат најважна улога во борбата на организмот против вирус, бидејќи оневозможуваат вирусот да навлезе и да ја инфицира клетката. Затоа, овие антитела затоа се нарекуваат неутрализирачки антитела.

Авицена Лабораторија во периотот од 17.6.2021 до 4.7.2021 година овозможува бесплатна проверка на токму овие IgG (Spike protein) антитела со секој направен PCR тест во нашата лабораторија. Тестот за неутрализирачки SARS-CoV-2 IgG антитела во Авицена Лабораторија докажано ги мери токму овие неутрализирачки антитела (кон „S-RBD” фрагментот oд вирусот) и дава информација за нивната точна концентрација (тестот е квантитативен).

Тестот се работи со комплетно автоматски имунолошки анализатор, има исклучително висока специфичност и сензитивност и има докажана силна корелација со класичните тестови за неутрализација на вирусот.

Ова е високосензитивен тест што дава информација за имунолошкиот одговор на организмот по контакт со вирусот, односно по спроведена вакцинација.

Напомена:

Резултати од лабораториски анализи, направени во различни лаборатории не треба да се споредуваат, бидејќи референтните вредности во секоја лабораторија зависат од инструментите, методот и тестовите кои се користат.

Секогаш консултирајте се со Вашиот лекар во врска со Вашата здравствена состојба.