fbpx

НОВО! ПАНЕЛ ЗА СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ

Почитувани,

Ве информираме дека во Авицена Лабораторија се работат нови високосензитивни тестови за молекуларна детекција на причинители на сексуално-преносливи инфекции.

Новиот панел за сексуално преносливи болести врши детекција и идентификација на 6 најчести причинители:

  1.           Chlamydia trachomatis
  2.           Neisseria gonorrhoeae
  3.           Mycoplasma genitalium
  4.           Mycoplasma hominis
  5.           Ureaplasma urealyticum
  6.           Treponema pallidum

Примерок: уретрален, ректален, анален, вагинален, цервикален или фарингeален брис.

Цена на тестот: 4200,00 денари

Време на издавање резултат: 1 час*

Новиот молекуларен тест за причинители на сексуално-преносливи инфекции се работи во сите лаборатории на Авицена Лабораторија без претходно закажан термин.

*Се однесува на примероци кои се доставени во лабораторијата во нас. Тафталиџе